пт. юни 21st, 2019

Cancer.bg

Онкология и Изкуствен интелект

I.Bivolarski

1 min read

Увод Управлението на индуцираните от химиотерапията гадене и повръщане (CINV)си остава предизвикателство. Оланзепин може да осигури няколко предимства в сравнение...

1 min read

Кратка извадка на Ключовите точки от клиничното проучване ENZAMET. Ключови точки 1.От 596 мъже с по-голям "количествен сбор" на заболяването...

1 min read

Във VIT-091, клинично проучване във фаза II, е била изследвана ефикасността на комбинацията от винкристин и иринотекан с или без...

1 min read

KEYNOTE-048 е клинично проучване във фаза III, което е изследвало ефикасността на: 1.самостоятелен пембролизумаб, 2.пембролизумаб/ цисплатин, (карбоплатин) /флуороурацил (5-FU), или...

Cancer. bg Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.