Онкология и Изкуствен интелект

I.Bivolarski

TRINOVA-3/ENGOT-ov2/GOG- 3001: Требананиб плюс карбоплатина и паклитаксел не подобрява преживяемостта без прогресия при рак на ячниците

Във клиничното изпитване TRINOVA-3/ENGOT-ov2/GOG- 3001 (фаза III) докладвано в The Lancet Oncology, е било установено, че  добавянето на антиангиогенния агент трабананиб (trebananib) към карбоплатина / паклитаксел не подобрява преживяемостта без прогресия при първа линия на лечение при напре...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
4 weeks ago

Коремна пункция при онкоболни

Тук можете да прочетете повече за: Асцит при онкоболни и Оток при онкоболни Понякога при пациент с онкологична диагноза се случва поради някаква причина да има подуване на корема. Това подуване може да се дължи на основното онкологично заболяване, но може и да не е свързано с него. Тогава се нала...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
a month ago

SWOG S0905:Добавянето на цедираниб към цисплатин/пеметрексед при химиотерапия, не води по подобряване на преживяемостта (PFS) при злокачествения плеврален мезотелиом

В SWOG S0905 (фаза II), публикувано в Journal of Clinical Oncology, се установява, че добавянето на цедираниб (cediranib) към комбинацията цисплатинa/пеметрексед е свързано с ограничена полза и по-голяма токсичност при химиотерапевтично наивни пациенти с нерезектабилен злокачествен плеврален мезо...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
a month ago

BEACON CRC: Encorafenib / Binimetinib / Cetuximab подобрява преживяемостта при BRAF V600E – мутирал метастатичен колоректален карцином

Комбинацията от три лекарства: енкорафениб (BRAF инхибитор), биниметиниб (MEK инхибитор) и цетуксимаб (EGFR инхибитор) значително е подобрила общата преживяемост  при пациенти с мутация в BRAF гена при метастатичен колоректален карцином, според резултатите от BEACON CRC (фаза III клинично из...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
a month ago