пт. юни 21st, 2019

Cancer.bg

Онкология и Изкуствен интелект

I.Bivolarski

1 min read

Ефикасността на IMFINZI е оценена в проучването PACIFIC, рандомизирано, двойносляпо, плацебо-контролирано, многоцентрово проучване при 713 пациенти с локално авансирал, неоперабилен...

1 min read

Проучване CLEE011A2301 (MONALEESA-2) Kisqali е оценен в рандомизирано, двойносляпо, плацебо-контролирано, многоцентрово проучване фаза III за лечение на постменопаузални жени с...

1 min read

Ключови точки 1.Апалутамид подобрява преживяемостта без рентгенографска прогресия с 52% намалява риска от смърт или рентгенографска прогресия наблюдаващ се във...

1 min read

Извадка от клиничното проучване IMpower130 Ключови точки 1.Средната обща преживяемост е била 18,6 месеца в групата на атезолизумаб с химиотерапия...

Cancer. bg Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.