Онкология и Изкуствен интелект

I.Bivolarski

Какво е значението на CRY1 и CRY2 за хронобиологията?

  Циркадният часовник е вътрешна биологична система за отчитане на времето, която регулира ежедневните ритми на различни физиологични процеси и поведение в организмите. Често се нарича „часовник на тялото“ или „вътрешен часовник“. Терминът "циркаден" идва от латинските думи "circa" (което означ…
I.Bivolarski
2 weeks ago

Критерии за Неметастатичен кастрато-резистентен рак на простатата

Неметастатичният устойчив на кастрация рак на простатата (nmCRPC) се отнася до стадий на рак на простатата, при който заболяването е станало резистентно към хормонални терапии (като хирургическа или медицинска кастрация), но все още не се е разпространило в отдалечени места в тялото. Критериите за д…
I.Bivolarski
3 weeks ago

Значение на гените PER1 и PER2 за хронобиологията

Няколко гена участват в регулирането на циркадния ритъм на тялото и се считат за важни в областта на хронобиологията. Ето някои ключови гени, свързани с хронобиологията: 1.Периодични гени (PER1, PER2, PER3): Периодичните гени играят решаваща роля в генерирането и регулирането на циркадните ритми. Те…
I.Bivolarski
3 weeks ago

Какво представлява сигналния път – Wnt

Сигналните пътища Wnt са група от пътища на сигнална трансдукция, които започват с протеини, които предават сигнали в клетка през рецептори на клетъчната повърхност. Името Wnt е комбинация, създадено от имената Wingless и Int-1. Сигналните пътища на Wnt използват или близка клетъчна комуникация (пар…
I.Bivolarski
3 weeks ago

Хрономедицина и хроноонкология

Хрономедицината е област от медицината, която изучава влиянието на биологичните ритми върху развитието, прогресията и лечението на заболяванията. Основава се на разбирането, че много биологични процеси в човешкото тяло, включително цикъла сън-бодърстване, хормоналната секреция и клетъчния метаболизъ…
I.Bivolarski
a month ago

Усъвършенствани изображения могат да помогнат при диагностицирането и лечението на рак на простатата

Ракът на простатата е сред най-често срещаните видове рак при мъжете, с изключение на някои видове рак на кожата. Всъщност Американското онкологично дружество изчислява, че ще има почти 300 000 нови случая на рак на простатата само през 2023 г. Както при всеки вид рак, ефективното диагностициране на…
I.Bivolarski
2 months ago

Ежедневната разходка може да намали риска от преждевременна смърт

Ново изследване, публикувано в British Journal of Sports Medicine, е показало, че около 10% от преждевременните смъртни случаи могат да бъдат предотвратени чрез увеличаване на нивата на физическа активност с умерена интензивност само с 11 минути на ден. Системния преглед и мета-анализът е включвал р…
I.Bivolarski
2 months ago

FDA даде ускорено одобрение на адаграсиб за KRAS G12C-мутирал, недребноклетъчен рак на белия дроб

На 12 декември 2022 г., Администрацията по храните и лекарствата на САЩ (FDA) даде ускорено одобрение на адаграсиб (Adagrasib, Krazati, инхибитор на семейството на RAS GTPase), за възрастни пациенти с KRAS G12C-мутирал, локално напреднал или метастатичен, недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC), …
I.Bivolarski
5 months ago

IMpower010: Данните за ранна преживяемост дават предимство на атезолизумаб пред най-добрата поддържаща терапия при резециран недребноклетъчен рак на белия дроб с експресия на PD-L1 ≥ 50%

Ранните резултати от проучването IMpower010 са показали, че общата тенденция на преживяемост, благоприятстваща адювантното лечение с атезолизумаб спрямо най-добрата поддържаща грижа при пациенти с PD-L1–положителен (туморна експресия ≥ 1%), в стадии II–IIIA (UICC/AJCC, 7-мо издание), резециран, недр…
I.Bivolarski
6 months ago

Whitehall II: По-малко от 5 часа сън на нощ, са свързани с множество заболявания сред които и рак

Скорошно проучване, публикувано в PLOS Medicine, е показало, че по-кратката продължителност на съня при по-възрастни хора е била свързана с множество заболявания или диагноза на две или повече хронични заболявания като сърдечни заболявания, диабет или рак. Проучването е включвало над 7500 участници …
I.Bivolarski
6 months ago