Онкология и Изкуствен интелект

I.Bivolarski

ARROW:FDA одобри пралсетиниб за лечение на метастатичен, позитивен RET фузионен, недребноклетъчен рак на белия дроб

FDA одобри пралсетиниб (по-рано BLU-667, Gavreto) за лечение на възрастни пациенти с метастатичен позитивен RET фузионен недребноклетъчен рак на белия дроб (НДКРБД),  който се установява чрез от одобрен от FDA тест. Таргетната терапия драстично подобри грижите за пациенти с недребноклетъчен рак…
I.Bivolarski
3 weeks ago

Хипокалциемия при онкоболни

Ниски нива на калций при раково болни пациенти Ако провеждате лечение поради някакво онкологично заболяване, то трябва да знаете, че може да възникне състояния при което да имате ниски нива на калций в организма. Някои видове лечения на раковите заболявания, също могат да причинят ниски нива на калц…
I.Bivolarski
3 weeks ago

FDA одобри имунотерапия за някои пациенти с мантелноклетъчен лимфом

На 24 юли Администрацията по храните и лекарствата (FDA) одобри имунотерапия за някои пациенти с мантелноклетъчен лимфом, (вид бързо растящ рак на кръвта), който се оказва  труден за ефективно лечение. Новото лечение, представлява CAR-Т-клетъчна терапия, с brexucabtagene autoleucel (Tecartus), …
I.Bivolarski
3 weeks ago

Целулит след химиотерапия

Целулитът е крайно рядко състояние причинено от провеждането на химиотерапия. В световен мащаб са описани едва няколко случая. Химиотерапията, може и директно да се повлиява появата на целулит, но може да бъде косвена причина за неговата поява. Някои състояния като диабет или рак могат да направят о…
I.Bivolarski
3 weeks ago

Химиотерапия в домашни условия

Към днешна дата, провеждането на венозна химиотерапия в България не се прилага. Прилага се само и единствено в болница по установените към този момент административни правила. Това е свързано най-вече с възможността, да се появят усложнения, които да бъдат потенциално животозастращаващи за пациента.…
I.Bivolarski
a month ago

FDA предостави “бърза писта” на паксалисиб

FDA предостави "бърза писта" на паксалисиб (paxalisib- бивш GDC-0084) за лечението на пациенти с глиобластом, съобщи Kazia Therapeutics в съобщение за пресата. Паксалисиб е малък молекулен инхибитор на PI3K, AKT и mTOR пътищата. Обозначението като "Fast Track" ще ускори развитието на това потенциалн…
I.Bivolarski
a month ago

Влияние на експресията на хромогранин А върху характеристиките и прогнозата на заболяване при ректалните невроендокринни тумори

В едноинституционално корейско проучване, описано в American Journal of Hurgical Pathology, се установява, че хромогранин А в невроендокринните тумори на ректума е бил свързан с по-агресивни клинични характеристики и с по-лоша прогноза. Въпреки, че ректалните невроендокринни тумори с L-клетъчен фено…
I.Bivolarski
a month ago

Комбинирана имунотерапия при напреднал рак на жлъчните пътища

При анализ на подгрупа на австралийско клинично проучване във фаза II, описано в JAMA Oncology, се установява, че комбинацията от ниволумаб и ипилимумаб е била активна  при пациенти с напреднал рак на жлъчните пътища. Подробности за проучването Изпитването във Фаза II е включвало пациенти с нап…
I.Bivolarski
a month ago