Онкология и Изкуствен интелект

I.Bivolarski

Увеличава ли се риска от колоректален рак при консумацията на ултрапреработени храни и напитки?

Консумацията на ултрапреработени храни и напитки може да увеличи риска от развитие на колоректален рак. Това е заключението на голямо проучване, публикувано в Clinical Nutrition, основано на въпросници за хранителното поведение, попълнени от около 8000 души в Испания. Изследването, което е първото п…
I.Bivolarski
2 weeks ago

UNIRAD:Не е открита полза от Еверолимус плюс адювантната хормонална терапия при високорисков рак на гърдата в ранен стадий

Според резултатите от проучването UNIRAD, Еверолимус плюс хормонална терапия подобрява резултатите при напреднала болест, но очевидно не и в адювантна среда. Този факт е представен от Европейското общество за медицинска онкология (ESMO). В проучването UNIRAD, след 3 годишна медиана на проследяване н…
I.Bivolarski
2 weeks ago

Кучета могат да “подушат” рака на простатата.

Обучени кучета могат да "подушат" агресивен рак на простатата чрез откриване на следите му в химически биомаркери в проби от урина. Това е било установено от ново клинично проучване. Изследователите са описали полезността на този нов мултисистемен подход, който съчетава мощната чувствителност на обо…
I.Bivolarski
3 weeks ago

FDA одобри комбинация с пембролизумаб за напреднал карцином на хранопровода или гастроезофагеалната връзка

На 22 март 2021 г.,Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) одобри пембролизумаб (Keytruda) в комбинация с химиотерапия на основата на платина и  флуоропиримидин за пациенти с метастатичен или локално напреднал рак на хранопровода или гастроезофагеалната връзка (за тумори с 1–…
I.Bivolarski
3 weeks ago

PARP инхибиторите показват ефективност при рак на яйчниците, независимо от броя на предишните линии на химиотерапия и BRCA статуса

Лечението с олапариб е безопасно и ефективно за пациентки с чувствителен към платина рак на яйчниците, които е рецидивирал, независимо от броя на получените предишни линии на химиотерапия и състоянието на мутация на BRCA, според данните, представени от проучването LIGHT (фаза II) пред Обществото по …
I.Bivolarski
3 weeks ago

CheckMate 037: Ниволумаб подобрява отговора, а не преживяемостта при напреднал злокачествен меланом

Пациентите с напреднал злокачествен меланом, лекувани с ниволумаб, са имали по-високи и по-трайни отговори в сравнение с избора на химиотерапия от изследователя. Това обаче, не  е довело до подобрени резултати за преживяемостта, според резултатите от проучването CheckMate 037, публикувано в Jou…
I.Bivolarski
3 weeks ago