Онкология и Изкуствен интелект

I.Bivolarski

Може ли да се разпространи ракът при хирургическа операция на гърдата?

В статията ще се опитаме да дадем кратък отговор на въпроса, дали е възможно ракът да се разпространи при хирургическа интервенция. Примерът описан по-долу е частен и е насочен към рака на гърдата, но може да има отношение и за други ракови локализации. Затова обаче трябва още доказателствена баз...
I.Bivolarski
13 days ago

KEYNOTE-629: FDA одобри пембролизумаб при пациенти с рецидивирал или метастатичен, плоскоклетъчен карцином на кожата

На 24 юни 2020 г. Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) одобри пембролизумаб при пациенти с рецидивирал или метастатичен, плоскоклетъчен  карцином на кожата, който не са били лекувани чрез операция или лъчелечение. KEYNOTE-629 Ефикасността е била изследвана в проучването...
I.Bivolarski
2 weeks ago

InterAAct: Карбоплатина/Паклитаксел превъзхожда Цисплатина/Флуороурацил при пациенти с анален карцином

Статия в Journal of Clinical Oncology за международно проучване във фаза II за редки ракови заболявания (InterAAct), се открива, че комбинацията карбоплатина/паклитаксел е  била свързана с по-малко сериозна токсичност и тенденция към подобряване на общата преживяемост отколкото цисплатина /ф...
I.Bivolarski
2 weeks ago

Крие ли рискове използването на мамографията при скрининг за рак на млечната жлеза?

Ранното откриване на рака, може да доведе до окончателното му излекуване. Това откриване обикновено е свързано с провеждането на определени образни изследвания, чиято цел е да го открие "навреме". Понякога обаче, считаните за безопасни изледвания могат да доведат и до някой диагностични грешки, к...
I.Bivolarski
3 weeks ago

Озимертиниб и бевацизумаб за първа линия лечение при метастатичен EGFR мутирал рак на белия дроб

Статия в JAMA Oncology, за клинично проучване в част II-ра (едноцентрово) от фаза I / II се открива, че комбинацията от първа линия от озимертиниб и бевацизумаб (osimertinib, bevacizumab) води до висок процент на преживяемост без прогресия за 1 година при пациенти с метастатичен мутирал EGFR при ...
I.Bivolarski
3 weeks ago

PM1183-B-005-14: FDA ускорено одобрени лурбинектедин при метастатичен дребноклетъчен рак на белия дроб

На 15 юни 2020 г. Администрацията по храните и лекарствата на САЩ издаде ускорено одобрение на лурбинектедин (lurbinectedin, ZEPZELCA) при възрастни пациенти с метастатичен дребноклетъчен рак на белия дроб (SCLC) и прогресия на заболяването на или след химиотерапия базирана на платина. Ефикасност...
I.Bivolarski
3 weeks ago

Костна сцинтиграфия при онкоболни

Костната сцинтиграфия представлява образен тест, използван за определяне дали раковото заболяване се е разпространило в костите. Изследването може да се назначи: 1.При поставянето на първоначалната диагноза, за да се установи дали костите са здрави, както и да се създадат набор от „базови изображ...
I.Bivolarski
3 weeks ago

REMORA Trial: Ленватиниб показва ефикастност при карцином на тимуса

В проспективното клично изпитване във фаза 2 на ленватиниб (lenvatinib) при пациенти с предварително лекуван напреднал или метастатичен карцином на тимуса е било потвърдено за антитуморна активност.  Резултатите от безопасността за този режим, са показали, че той може да се превърне в станда...
I.Bivolarski
4 weeks ago

FDA одобри биоподобен пегфилграстим (Pegfilgrastim-apgf)

На 11 юни 2020 г. Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) одобри биоподобния на пегфилграстим (Neulasta), пегфилграстим-апгф (Nyvepria), за намаляване на честотата  на фебрилната неутропения при пациенти с немиелоидни злокачествени заболявания, получаващи миелосупресивни противо...
I.Bivolarski
a month ago