Онкология и Изкуствен интелект

I.Bivolarski

Карцином на маточните тръби

Епидемиология Първичните злокачествени тумори на яйцепроводните тръби са редки. По-често се установява карциномът. У нас заболяват по няколко жени годишно (от 2 до 9). От сарком на яйцепроводните тръби заболяват по една-две жени годишно. Етиология Етиологичните фактори не са изяснени. Спорно е значе…
I.Bivolarski
6 years ago

Хорионкарцином

Епидемиология Хорионепителиомът е едно от най-рядко срещаните злокачествени новообразувания на женските голови органи. Годишно у нас заболяват по няколко млади жени. Етиология Наименованието на тумора показва, че той има гестационен произход, т. е продукт е на бременността. Появява се най-често след…
I.Bivolarski
6 years ago

Карцином на горната устна

Ракът на горната устна се установява значително по-рядко, отколкото ракът на долната устна - по наши данни съотношението е 1 към 24. Наблюдава се по-често в по-млада възраст и при жените. Най-честите преканцерози са левкоплакията и десквамативните и глан-дуларни хейлити. Профилактичните мероприятия …
I.Bivolarski
6 years ago

Карцином на езика

Епидемиология Заболяемостта от рак на езика  е около 0,2- 0,5 на 100 000 души. По честота и значение за клиничната практика карциномът на езика заема второ място в устната кухина след кар-нинома на долната устна. Заболяват най-често мъже между 50 и 70 години. По наши данни жените боледуват седем път…
I.Bivolarski
6 years ago

Лейомиосарком

Лейомиосарком Лейомиосаркомите се развиват от гладкомускулните елементи на съдовата стена или от зачатъци на първичния мезенхим. Епидемиология. Лейомиосаркомите на вътрешните органи са чести. В меките тъкани обаче представляват само около 2% от злокачествените тумори. Жените боледуват по-често, отко…
I.Bivolarski
6 years ago

Миксосарком

Миксосаркомите се развиват от първичния мезенхим. Епидемиология Срещат се рядко, в около 1-1,5% от злокачествените тумори на меките тъкани. Наблюдават се във всяка възраст, но най-често между 40 и 50 години. Засягат се по-често жените. Миксосаркомът възниква най-често в подножието и апоневрозите, а …
I.Bivolarski
6 years ago

Ангиосарком

Ангиосаркомите се развиват от елементи на съдовата стена. Епидемиология Предполага се, че ангиосаркомите представляват около 12% от злокачествените тумори на меките тъкани наблюдават се най-често във възрастта между 40 и 30 години. Двата пола се засягат еднакво често. Крайниците, особено долните, се…
I.Bivolarski
6 years ago

Сарком на матката

Епидемиология. Саркомът на матката е сравнително рядко заболяване. През последните години броят на новозаболелите се увеличава като заболяваемостта е около 0,8 на 100 000 жени или 2% от всички злокачествени новообразувания на женските полови органи. Етиология: Не е изяснена. Предракови състояния. За…
I.Bivolarski
6 years ago