Онкология и Изкуствен интелект

I.Bivolarski

Миксосарком

Миксосаркомите се развиват от първичния мезенхим. Епидемиология Срещат се рядко, в около 1-1,5% от злокачествените тумори на меките тъкани. Наблюдават се във всяка възраст, но най-често между 40 и 50 години. Засягат се по-често жените. Миксосаркомът възниква най-често в подножието и апоневрозите, а …
I.Bivolarski
5 years ago

Ангиосарком

Ангиосаркомите се развиват от елементи на съдовата стена. Епидемиология Предполага се, че ангиосаркомите представляват около 12% от злокачествените тумори на меките тъкани наблюдават се най-често във възрастта между 40 и 30 години. Двата пола се засягат еднакво често. Крайниците, особено долните, се…
I.Bivolarski
5 years ago

Сарком на матката

Епидемиология. Саркомът на матката е сравнително рядко заболяване. През последните години броят на новозаболелите се увеличава като заболяваемостта е около 0,8 на 100 000 жени или 2% от всички злокачествени новообразувания на женските полови органи. Етиология: Не е изяснена. Предракови състояния. За…
I.Bivolarski
5 years ago