Онкология и Изкуствен интелект

I.Bivolarski

Сарком на матката

Епидемиология. Саркомът на матката е сравнително рядко заболяване. През последните години броят на новозаболелите се увеличава като заболяваемостта е около 0,8 на 100 000 жени или 2% от всички злокачествени новообразувания на женските полови органи. Етиология: Не е изяснена. Предракови състояния. За…
I.Bivolarski
5 years ago