Онкология и Изкуствен интелект

I.Bivolarski

FDA одобри Цемиплимаб при недребноклетъчен карцином с викоска експресия на PD-L1 за първа линия

FDA одобри cemiplimab-rwlc (Цемиплимаб, Libtayo) за лечение от първа линия на пациенти с напреднал недребноклетъчен рак на белия дроб (НДКРБД), чиито тумори имат висока експресия на PD-L1 (над 50%), която се определя от одобрен от FDA тест. Пациентите е трябвало да имат или метастатични, или локално…
I.Bivolarski
an hour ago

Коя ваксина е най-подходяща за онкоболни пациенти?

Винаги се консултирайте с лекуващия Ви лекар, за поставянето на ваксина против коронавирус. Статията има само информационен характер и не трябва да служи за вземането на решение, за това, коя ваксина трябва да се приложи! Приложението на ваксинационния план за масовото поставяне на ваксини започна п…
I.Bivolarski
18 hours ago

Кратки характеристики и Листовки на Ваксините против Ковид-19

Тук можете да се запознаете с Листовките и Кратките характеристики на ваксините против Ковид-19. Ако сте онкоболен и Ви предстой ваксинация с ваксина против Ковид-19, можете да се запознаете с Листовките на и Кратките характеристики на предлаганите ваксини. 1.Comirnaty Кратка Характеристика-comirnat…
I.Bivolarski
2 days ago

Какво представлява липозомалния доксорубицин?

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Caelyx 2 mg/ml концентрат за инфузионен разтвор 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всеки милилитър Caelyx съдържа 2 mg доксорубицинов хидрохлорид (doxorubicin hydrochloride) като пегилирана липозомална форма. Caelyx липозомална формула представлява доксорубицин хидрохло…
I.Bivolarski
3 days ago

Какво представлява преливането на тромбоцити при онкоболни?

Кога се налага преливането на тромбомаса при рак? Ако сте онкоболен и/или Ви предстой лечение за онкологично заболяване, то трябва да знаете, че в определен период, може да се наложи да Ви бъдат преляти в кръвоносната система- тромбоцити. Това се налага или поради определени показатели на кръвта, ко…
I.Bivolarski
3 days ago

Какво представлява кръвопреливането при онкоболни?

Кога се налага кръвопреливане (хемотрансфузия) при пациенти с рак? Ако сте онкоболен или Ви предстой лечение поради онкологично заболяване, то трябва да знаете, че то може да доведе до ниски стойности на хемоглобина в червените Ви кръвни клетки. Стойностите на хемоглобина могат да спаднат, не само п…
I.Bivolarski
5 days ago

TheraP: LuPSMA срещу кабазитаксел при метастатично резистентен на кастрация рак на простатата

Радионуклидна терапия намалява риска от прогресия на заболяването или смърт с 37% спрямо кабазитаксел при мъже с метастатичен кастрато- резистентен рак на простатата  установено в клиничното проучване TheraP (фаза II). Лекуваните с лутеций-177 PSMA-617 (LuPSMA) пациенти, са имали по-малко токси…
I.Bivolarski
a week ago

Добавяне на адювантен Пертузумаб към химиотерапия плюс трастузумаб при ранен HER2-позитивен рак на гърдата: данни от 6-годишно проследяване на проучването APHINITY

Статия в Journal of Clinical Oncology съобщава, че предварителния втори междинен анализ за общата преживяемост на APHINITY (фаза III) не е показало значителна полза  от добавянето на адювант пертузумаб към химиотерапия плюс трастузумаб след медианно проследяване от 6 години при пациенти с ранен…
I.Bivolarski
a week ago

JCOG1007:Извършването на първична резекция на тумор с химиотерапията не е подобрило общата преживяемост спрямо самостоятелна химиотерапията

Японско проучване във фаза III (JCOG1007; iPACS), публикувано в Journal of Clinical Oncology установява, че с извършването на първична туморна резекция и  химиотерапия не се подобрява общата преживяемост спрямо самостоятелна химиотерапията при пациенти с асимптоматични първични тумори на колоре…
I.Bivolarski
a week ago

EV-301: Енфортумаб-Ведотин е удължил преживяемостта при пациенти с метастатичен уротелиален карцином

Установено е било, че лечението с конюгатното антитяло- Енфортумаб-Ведотин (enfortumab vedotin-ejfv) значително е увеличило преживяемостта при пациенти с метастатичен уротелиален карцином, според резултатите от клиничното изпитване EV-301 (фаза III). Тези констатации са били публикувани в The New En…
I.Bivolarski
a week ago