Онкология и Изкуствен интелект

I.Bivolarski

Изкуствен интелект познава, кога има ненужни операции при кисти на панкреаса

В ново проучване за доказателство-на-концепция, международен научен екип е доказал, че Изкуствен интелект,  е имал потенциала да разбере с много голяма точност, кои пациенти с панкреатични кисти в крайна сметка ще развият рак на панкреаса. Програмата (Тестът), наречен CompCyst (за цялостен а...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
17 hours ago

VISNU-1:FOLFOXIRI плюс бевацизумаб подобрява преживяемоста свободна от прогресия спрямо FOLFOX плюс бевацизумаб

При пациенти с метастатичен колоректален рак (мКРК), за който се счита, че са изложени на висок риск от наличието на циркулиращи туморни клетки (CTCs), лечението с  FOLFOXIRI плюс бевацизумаб от първа линия подобрява преживяемоста без прогресия до около 3 месеца, в сравнение с модифицирания ...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
5 days ago

Имунохистохимия (IHC) и In situ хибридизацията (ISH)

Имунохистохимия Имунохистохимията (IHC) е безценен инструмент за откриване, локализация и количествено определяне на антигени в консервирана тъкан за изследователски и  диагностични цели. Този метод е широко използван в диагностиката и изследванията поради неговото удобство, надеждност и гъв...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
8 days ago