Онкология и Изкуствен интелект

I.Bivolarski

Монотерапия и комбинация с Балстилимаб (Balstilimab), показва обещаващи резултати при рецидивирал/метастатичен рак на маточната шийка

Балстилимаб (Balstilimab), както като единичен агент, така и в комбинация със залифрелимаб е демонстрирал обещаващи обективни нива на отговор, независимо от експресията на PD-L1, и с допустим профил на безопасност при пациентки с рецидивирал или метастатичен рак на маточната шийка. Констатациите са …
I.Bivolarski
2 hours ago

FDA даде ускорено одобрение за комбинация с пембролизумаб за HER2-позитивен рак на стомаха (KEYNOTE-811)

На 5 май 2021 г., Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) даде ускорено одобрение на пембролизумаб (Keytruda) в комбинация с трастузумаб плюс флуоропиримидин и съдържаща платина химиотерапия за Първа линия на лечение при пациенти с локално напреднал нерезектабилен или метастатичен…
I.Bivolarski
6 days ago

FDA предоставя приоритетен преглед на Ивосидениб при IDH1-мутантен холангиокарцином (ClarIDHy)

FDA прие допълнителна нова лекарствена заявка (sNDA) за таблетки ивосидениб и му предостави приоритетен преглед за лечение на пациенти с предварително лекуван IDH1-мутирал холангиокарцином, според съобщение за пресата от разработчика Servier Pharmaceuticals. Заявката е представена въз основа на конс…
I.Bivolarski
a week ago

KEYNOTE-024: Резултати от петгодишната ефикасност с пембролизумаб срещу химиотерапия при метастатичен недребноклетъчен карцином на белия дроб

KEYNOTE-024: Резултати от петгодишната ефикасност с пембролизумаб срещу химиотерапия при метастатичен НДКБЛ с оценка на пропорцията на тумор на PD-L1 от най-малко 50% Съобщение в Journal of Clinical Oncology, описва 5-годишното проследяване на клиничното проучване KEYNOTE-024 (фаза III) което е пока…
I.Bivolarski
a week ago

FDA и ODAC гласуваха в полза на запазването на ускорените одобрения при лечението на рака на пикочния мехур за атезолизумаб и пембролизумаб

От Roche обявиха (4/29/2021 2:21:00 PM), че Консултативният комитет по онкологичните лекарства на САЩ (ODAC) и Агенцията по храните и лекарствата (FDA) са гласували с 10 на 1 за поддържане на ускореното одобрение на атезолизумаб за лечение на възрастни пациенти с локално напреднал или метастатичен у…
I.Bivolarski
a week ago

SOLO-1: Резултати, ориентирани към пациента в проучването SOLO-1 за поддържащ олапариб за напреднал рак на яйчниците

В анализ на резултатите свързани със здравето и качество на живот при пациентките, в проучването SOLO-1 (фаза III) описан в The Lancet Oncology не е била открила клинично значима разлика в качеството на живот, свързано със здравето и подобрено качество, коригирано спрямо преживяемостта без прогресия…
I.Bivolarski
a week ago

Намалява ли чесънът риска от рак?

Смята се, че чесънът има свойства за предотвратяване на рака, което е свързано с неговите антибактериални и антиоксидантни ефекти в организма, a популационни проучвания показват, че тази теория може и да е вярна. Някои проучвания са показали ползи от чесъна по отношение на рака на стомаха, дебелото …
I.Bivolarski
a week ago

Как действа Амигдалинът в клетките?

Част 1 Приложението на много лечения целящи премахването на раково заболяване се прилагат от пациенти със злокачествени заболявания. Огромната информация за едно или друго "чудодейно" лекарствено средство може да доведе до опорочаване на цялостното лечение при такива хора. Много опасно за здравето м…
I.Bivolarski
a week ago

FDA даде ускорено одобрение на лонкастуксимаб за едро-В-клетъчен лимфом

На 23 април 2021 g.,Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) даде ускорено одобрение на лонкастуксимаб тезирин-липил (Loncastuximab Tesirine-lpyl, Zynlonta), насочен към CD19 конюгатите на антителата и алкилиращите агенти при възрастни пациенти с рецидивирал или рефрактерен голямо-…
I.Bivolarski
2 weeks ago

Хронобилогия, хрономедицина и лечение на хроничните заболявания

Хрономедицина и рак Хрономедицината може да бъде концептуализирана като справяне с превенцията, причинно-следствената връзка, диагностиката и лечението на заболявания при хората с особен акцент върху ролята, която „времето“ играе в човешката физиология, ендокринология, метаболизъм и поведение на мно…
I.Bivolarski
2 weeks ago