Онкология и Изкуствен интелект

I.Bivolarski

Системата за изображения с Изкуствен интелект може да разбере дали има ректален рак

Какво се случва след като пациентът се подложи на химиотерапия и облъчване за рак на ректума? Как лекарите да знаят дали цялата злокачествена тъкан е била унищожена? Изследователите от Университета във Вашингтон в Сейнт Луис са разработили начин да отговорят на тези въпроси, използвайки иновативна к…
I.Bivolarski
12 hours ago

SOLAR-1:Добавяне на Алпелисиб (Alpelisib) към фулвестрант при PIK3CA-мутация и HR-позитивен, HER2-отрицателен, напреднал рак на гърдата

В анализ на кохортата на пациенти с PIK3CA-мутация в проучването SOLAR-1 (фаза III), описано в Journal of Clinical Oncology, се установява, че добавянето на алпелизиб към фулвестрант не е било свързано със значително влошаване на общото здравословно състояние / качество на живот. Било е обаче свърза…
I.Bivolarski
yesterday at 08:42 am

CheckMate 577: Адювантен Ниволумаб при резециран рак на хранопровода или гастроезофагеалната връзка след неоадювантна химиорадиотерапия

Статия в The New England Journal of Medicine, съобщава, че междинния анализ от проучването CheckMate 577 (фаза III) е показал значително подобрение в преживяемостта без заболяване на адювантен ниволумаб спрямо плацебо при пациенти с резециран рак на хранопровода или гастроезофагеалната връзка,коио с…
I.Bivolarski
2 days ago

KEYNOTE-775 /Study 309: Комбинацията от Ленватиниб / Пембролизумаб подобрява преживяемостта при напреднал рак на ендометриума

Доклад за проучването KEYNOTE-775 /Study 309 (във фаза III), съобщава че комбинацията от ленватиниб (мултикиназен инхибитор на VEGFR1, VEGFR2 и VEGFR3) и пембролизумаб значително са подобрили, резултатите в сравнение със стандартната химиотерапия с едно лекарство при пациенти с напреднал, метастатич…
I.Bivolarski
5 days ago

FDA одобри нов режим на дозиране на цетуксимаб при рак на дебелото черво и на глава и шия

На 6 април 2021 г., Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) одобри нов режим за дозиране на цетуксимаб (Erbitux) от 500 mg/m2 като 120-минутна интравенозна инфузия на всеки 2 седмици при пациенти с KRAS див тип, EGFR-експресиращ колоректален рак и за плоскоклетъчен карцином на гла…
I.Bivolarski
a week ago

Типифарниб за пациенти с напреднал HRAS-мутирал рак на главата и шията и с висока вариативна честота на алела

В клинично проучване във фаза II, описано в Journal of Clinical Oncology, се установява, че типифарниб предизвиква висока честота на отговор при пациенти с рецидивирал или метастатичен плоскоклетъчен карцином на главата и шията с мутации на HRAS и с висока честота на алелите. Мутации в протоонкогена…
I.Bivolarski
a week ago

Може ли пушенето на канабис да причини рак на белия дроб?

Засега няма твърдо съгласие относно това, дали пушенето на канабис може да причини рак на белия дроб. Поради факта, че канабисовият дим съдържа много подобни химикали на тютюневия се счита, че пушенето на канабис също може да увеличи риска от рак на белия дроб. Доколко тези канцерогени увеличават ри…
I.Bivolarski
a week ago

Чернодробните тумори могат да бъдат резистентни към имунотерапия при пациенти с неалкохолен стеатохепатит

Нова статия разкрива, че имунотерапията не само, че е значително по-малко ефективна при пациенти с рак на черния дроб, които преди това са имали неалкохолен стеатохепатит, но дори може да стимулира растежа на тумора, според проучване, публикувано в Nature. Неалкохолният стеатохепатит засяга около 40…
I.Bivolarski
a week ago