Онкология и Изкуствен интелект

I.Bivolarski

FDA предостави грант за лекарството сирак- Гунагратиниб за холангиокарцином

FDA е предоставила грант за лекарството сирак- гунагратиниб (ICP-192) за лечение на холангиокарцином, според съобщение за пресата на InnoCare. Гунагратиниб (Gunagratinib), представлява селективен инхибитор на пан-FGFR, и е насочен към множество солидни тумори с аберации на гена на FGFR. Това се пост…
I.Bivolarski
19 hours ago

ARROW Trial : Пралсетиниб при напреднал RET -фузионен, положителен недребноклетъчен карцином на белия дроб

Статия в The Lancet Oncology съобщава, че междинния анализ на проучването ARROW (фаза I/II) е показал, че пероралният инхибитор на RET пралсетиниб води до висок процент на отговор при предварително лекувани и нелекувани пациенти с напреднал стадий RET-позитивен недребноклетъчен рак на белия дроб (NS…
I.Bivolarski
2 days ago

Потенциален начин за предотвратяване на метастатичен рак

Метастатичният рак е най-смъртоносната разновидност на заболяването и може да възникне години след проведено лечение. Метастазирането като цяло се случва тогава, когато раковите клетки се отдалечават от първичното си място на възникване, през тялото, за да посеят рака някъде другаде из тялото. Тези …
I.Bivolarski
2 days ago
Папиларна фиброеластома

Установиха връзка между диетата с високо съдържание на мазнини и колоректалния рак при мишки

Колоректалният рак (произхождащ от дебелото черво или ректума) е третият най-често срещащ се рак, диагностициран в Съединените щати. Множество проучвания са установили връзка между консумацията на високо съдържание на мазнини и повишения риск от възникването на рак на дебелото черво, но механизмът н…
I.Bivolarski
3 days ago

Помага ли нарът (Punica granatum) при рак?

Предлагаме Ви интересна статия относно свойствата на нара в борбата срещу рака. Наскоро са били, проведени изследвания за противораковите свойства на нара, и се счита, че са намерени достатъчно доказателства, които са подкрепят използването му за профилактика на някои видове рак. Разгледани са били,…
I.Bivolarski
4 days ago

Не! Содата за хляб не лекува рак

Публикуваме мнението на Сахил Бали за лечението със сода бикарбонат. Сахил Бали се потапя в опасния свят на медицината в YouTube и открива безброй канали, популяризиращи домашно приготвени лекарства като сода бикарбонат за лечение на рак (в случая с Индия). Ето защо никога не трябва да приемате тези…
I.Bivolarski
5 days ago

KEYNOTE-361: Първа линия на пембролизумаб със или без химиотерапия срещу химиотерапия самостоятелно при напреднал уротелиален карцином

Статия в The Lancet Oncology, съобщава че, проучването KEYNOTE-361 (фаза III) не е показало значително подобрение в свободната от прогресия или общата преживяемост на първа линия с пембролизумаб плюс химиотерапия на базата на платина спрямо химиотерапия само при пациенти с напреднал уротелиален карц…
I.Bivolarski
5 days ago

Няма разлика в преживяемостта при комбиниран режим от първа линия при светло-клетъчен рак на бъбрека със среден и нисък риск

Голямо ретроспективно проучване на реални пациенти с бъбречно-клетъчен карцином (RCC) е показало сходни резултати за преживяемостта при пациенти с междинно или ниско-рисково заболяване, независимо дали са били лекувани с комбинацията от акситиниб и пембролизумаб или ипилимумаб с ниволумаб. Тези конс…
I.Bivolarski
a week ago

OUTBACK Trial: Без полза за преживяемостта с адювантна химиотерапия за локално напреднал рак на маточната шийка след стандартно химио-лъчелечение

Ракът на маточната шийка е четвъртият най-често срещан рак при жените в световен мащаб и водещата причина за смъртни случаи, свързани с рак, сред жените в Източна, Западна, Средна и Южна Африка. В световен мащаб през 2018 г. приблизително 570 000 жени са били диагностицирани с рак на маточната шийка…
I.Bivolarski
a week ago

KEYNOTE-057: Пембролизумаб при BCG-неотговарящ, високорисков немускулно- инвазивен рак на пикочния мехур

Статия в The Lancet Oncology съобщава, че проучването KEYNOTE-057 (фаза II) е показало, че пембролизумаб предизвиква трайни отговори при кохорта пациенти с високорисков немускулно- инвазивен рак на пикочния мехур, който не реагират на Calmette- Guérin (BCG), и които не е отговарят на условията за из…
I.Bivolarski
2 weeks ago