Онкология и Изкуствен интелект

I.Bivolarski

Ползата от съня и упражненията при борбата с рака

Доказани са ползите от добрия и качествен сън за цялостното състояние на организма. Един много полезен съвет за онкопациенти е да могат да съхранят добрия си сън, било то с ежедневни тренировки, съобразени с физическото им състояние или с дейност която ги ангажира и разтоварва емоционално и психо...
I.Bivolarski
17 hours ago

Какво представлява Процедура № 5 (Онкология)

Амбулаторната процедура включва дейности и услуги от обхвата на Общата клинична онкологична комисия, съгласно медицински стандарт „Медицинска онкология“ по отношение на заболявания с МКБ кодове - C00-C80, D00-D09; D37-D44. 1.1. медицинската специалност „Медицинска онкология“, осъществявана най-ма...
I.Bivolarski
yesterday at 08:57 am
Папиларна фиброеластома

Кои маски са най-полезни за предпазване от коронавирус?

Със задържането на усложнената обстановка заради Коронавируса, можем да дадем някой съвети за онкоболни пациенти в избора им на маска за лице. По-долу публикуване статия, която прави анализ за това кои маски са най-полезни. Шаловете и тениските трудно предпазват от коронавирус Маските, изработени...
I.Bivolarski
2 days ago

Какво представлява Процедура 08 (Онкология) при онкоболни

Амбулаторната процедура включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със злокачествени солидни тумори и злокачествени хематологични заболявания на прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия. При отчи...
I.Bivolarski
3 days ago

Ефикасността на противораковата терапия може да се предвиди от активността на два гена

За да не се губи време и пари за безполезна имунотерапия, е необходимо да се опише молекулярният портрет на раковата клетка според нейната генетична активност. Раковите клетки се различават от другите клетки в способновтта си да синтезират някой молекули изключително много. А те ги синтезират по ...
I.Bivolarski
5 days ago

EPOC1706: Ленватиниб плюс пембролизумаб при авансирал стомашен карцином

Статия в The Lancet Oncology съобщава, че в японското едноцентрово проучване EPOC1706 (фаза II) са открива висок обективен отговор сред пациенти с напреднал рак на  стомаха, които са получавали комбинацията от леватитиниб и пембролизимаб като лечение за първа или втора линия. Подробности за ...
I.Bivolarski
6 days ago

Може ли Ганглионовата киста да се превърне в ракова?

Ганглионоватра киста (ГК) представлява синовиална киста, изпълнена с течност, която се развива върху китките на ръцете. ГК може да засегне хора от всички възрасти като  най-често срещаният вид неоплазма на ръката или китката. Тъй като причината за възникването на ГК е неясна, се счита, че ра...
I.Bivolarski
a week ago

JAVELIN Bladder 100: FDA одобри авелумаб за поддържащо лечение при пациенти с локално напреднал или метастатичен уротелиален карцином

На 30 юни Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) одобри авелумаб (avelumab) за поддържащо лечение при пациенти с локално напреднал или метастатичен  уротелиален карцином, които не са прогресирали на първа линия химиотерапия, съдържаща платина. JAVELIN Bladder 100 Ефикасно...
I.Bivolarski
9 days ago

Може ли куркуминът да забави растежа на рака?

Един кратък отговор на този въпрос дава лекар от Мейо Клиник в САЩ. Директния отговор на този въпрос към днешна дата е: Не Понастоящем няма достатъчно доказателства, които да препоръчват използването на куркумин за предотвратяването или лечението на рак, но изследванията в тази област, продължава...
I.Bivolarski
10 days ago

FeDeriCa trial: FDA одобри комбинацията от Пертузумаб, Трастузумаб и Хиалуронидаза-zzxf за HER2-позитивен рак на гърдата

На 29 юни Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) одобри нова комбинация с фиксирана доза на пертузумаб, трастузумаб и хиалуронидаза-zzxf (Phesgo) като  подкожна инжекция при следните показания: 1. Да се използва в комбинация с химиотерапия като: 1.1 Неоадювантно лечение п...
I.Bivolarski
11 days ago