Онкология и Изкуствен интелект

ASH 2020:Изследване на повърхностти от околната среда за наличие на SARS-CoV-2 в стационарни и амбулаторни хематологични / онкологични условия

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Изследователски екип от Института за рак на Rutgers в Ню Джърси е оценил наличието на SARS-CoV-2 върху различни повърхности в амбулаторни и  стационарни хематологични /онкологични условия. Проучването е разкрило изключително ниско съдържание на SARS-CoV-2 върху повърхности от околната среда в множество  амбулаторни и стационарни онкологични зони, включително и на активен етаж на отделение по COVID-19. Тези констатации са били представени на годишната среща на  Американското общество по хематология (ASH) през 2020 г. (Резюме 2478).

Данните сочат, че смъртността поради COVID-19 е по-висока при пациенти с рак поради честите им посещения в здравни заведения. Докато COVID-19 се предава от човек на човек  чрез дихателни капчици, се предполага, че съществува и потенциален риск от разпространение на SARS-CoV-2 чрез контакт със замърсени повърхности и оборудване, особено в
здравните заведения, което създава допълнителна загриженост за пациенти с рак на кръвта.

В сравнение с други пациенти с рак, тези с хематологични онкологични заболявания са демонстрирали потенциално по-висока смъртност във връзка с инфекция с SARS-CoV-2, така че  по-нататъшното разбиране за предаването на COVID-19 в райони с голямо въздействие, където се полагат грижи за такива пациенти, е необходимо.

Откритията показват, че замърсяването с SARS-CoV-2 на повърхности и оборудване в хематологични / онкологични зони е изключително ниско, което показва,  че засилените политики за безопасност са ефективни и пациентите с рак на кръвта, които често посещават тези зони, трябва да имат минимални притеснения.

Резултати от проучването

Проби от околната среда са били взети от две амбулаторни клиники, както и от хематологична клиника и клиника за лечение на солидни тумори,  а и от стационарните зони, за лечение на левкемия / лимфом / и други. Пробите са вземани в понеделник, сряда и петък от 17 юни до 29 юни 2020 г.

Зоните са включвали чакалните, инфузионните зони, баните, подовете, асансьорите, вратите и стаите, компютърното оборудване, тръбни инсталации, аптечни
сталажи и кабинети за лекарства. Медицинско оборудване също е било тествано, ие включвало почти целия медицински инвентар, които се използва
в тези клиники.

КЛЮЧОВИ ТОЧКИ

1.В двете амбулаторни клиники и стационарнара не бил е открит SARS-CoV-2 на нито една натрита повърхност.
2.В стационара е имало една положителна проба за SARS-CoV-2 в район, където преди това е имало пациент съв скорошна инфекция.
3.Общият положителен тест за SARS-CoV-2 по всички повърхности в комбинираните амбулаторни и стационарни хематологични / онкологични звена е бил 0,5%.

Източник на информация:

1.https://ascopost.com/news/december-2020/environmental-surface-testing-for-presence-of-sars-cov-2-in-inpatient-and-outpatient-hematologyoncology-settings/?fbclid=IwAR1OnalvLncRNK9zL0Aq2T8fyYLYNFVViPAv-j_asB4nq1qodybWZeREcyc

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
COVID-19/Онко