Онкология и Изкуствен интелект

ASCEND-4: Церитиниб плюс химиотерапия подобрява преживяемостта свободна от прогресия спрямо дублетна химиотерапия при рак на белия дроб

I.Bivolarski
I.Bivolarski
31.07.2019

На 26 май 2017 г. Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) разрешави одобрението на церитиниб ( Ceritinib,Zykadia киназен инхибитор) при пациенти с  метастатичен недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC), чиито тумори са с положителн анапластична лимфомакиназа (ALK), който трябва да е установен чрез одобрен от FDA тест.

През април 2014 г. церитиниб е получил ускорено одобрение при пациенти с ALK-позитивен метастатичен НДКРБД, чието заболяване е прогресирало или са имали  непоносимост към кризотиниб, въз основа на заслепен независим комитет за преглед – оценяващ общата честота на отговор от 44% сред 163 пациенти в едно рамо  пробен период.

ASCEND-4 Trial

За ASCEND-4 са били рандомизирани 376 пациенти (1:1), които са получавали или церитиниб (n = 189) 750 mg перорално веднъж дневно до прогресиране на заболяването,  или с платина-пеметрексед (Alimta) или само дублетна химиотерапия (n = 187). Пациентите в рамото с химиотерапия са получавали пеметрексед (500 mg / m2) с цисплатина  (75 mg /m2) или карбоплатина (AUC 5-6) на ден 1 на всеки 21-дневен цикъл в продължение на четири цикъла, последван от поддържаща терапия с пеметрексед.

ASCEND-4 показал подобрение на преживяемостта без прогресия, оценена от заслепена независима комисия за преглед, с коефициент на риск 0,55 (95% доверителен  интервал [CI] = 0,42–0,73, P <.0001). Прогнозната средна преживяемост без прогресия е била 16,6 месеца (95% CI = 12,6–27,2) в рамото на церитиниб и 8,1 месеца  (95% CI = 5,8–11,1) в рамото с химиотерапия. Потвърдената обща честота на отговори е била съответно 73% (95% CI = 66% –79%) и 27% (95% CI = 21% –34%) при  церитиниб и при химиотерапията. Средната продължителност на отговора е била съответно 23,9 месеца (95% CI = 16,6, за които не може да се оцени) и 11,1  месеца (95% CI = 7,8–16,4) в рамото на церитиниб и химиотерапия.

При пациенти с измерими лезии на централната нервна система на базата на сканиране на мозъка, потвърдената обща честота на вътречерепна реакция е била 57%  (95% CI = 37% –76%) в рамото на церитиниб и 22% (95% CI = 9% –42%) ) в рамото на химиотерапия. Средната продължителност на отговора на централната нервна система е била 16,6 месеца (95% CI = 8,1, за да не се оцени) и не може да се оцени (95% CI = 1,5 до неоценима) в рамото на церитиниб и химиотерапия.

Най-честите нежелани реакции са били: диария, гадене, повръщане, умора, коремна болка, намален апетит и кашлица. Сериозни нежелани реакции са се наблюдавали при  38% от пациентите, лекувани с церитиниб.

Източник на информация:
1.https://www.ascopost.com/issues/june-10-2017/fda-broadens-ceritinib-indication/

   Send article as PDF   
Trial Wars