Онкология и Изкуствен интелект

Активност на ларотректиниб при пациенти с TRK фюжън в мозъчни метастази или първични тумори на централната нервна система

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Оригинална статия:1.https://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.2019.37.15_suppl.2006

Увод: ТРК фюжъните са онкогенните двигатели на различни видове рак, много от които могат да включват новообразувания в централна нервна система (ЦНС).

Ларотректиниб е бил одобрен от FDA, селективен TRK инхибитор за лечение на TRK фюжън при рак (Drilon et al, NEJM 2018).

Показано е, че ларотректиниб преминава  кръвно-мозъчната бариера (Ziegler et al, Br J Cancer 2018). Неговата клинична активност, обаче при поредица от ТРК фюжън ракови заболявания с първично или метастатично  вътречерепно заболяване не е била описана.

Методи: Пациенти с не-първични солидни тумори на ЦНС с мозъчни метастази или такива с първични тумори на ЦНС,  придружени в TRK фюжън, са лекувани с ларотректиниб в 2 клинични проучвания (NCT02637687, NCT02576431).

Ларотректиниб се е прилагал до прогресия на заболяването (PD), изтегляне от проучването или неприемлива токсичност. Състоянието на заболяването е било оценявано от изследователите (по RANO и RECIST).

Прекъсване на данните: 30 юли 2018 г.

Резултати: Идентифицирани са били 14 пациенти при:
5-ма пациенти с не-първични солидни тумори на ЦНС (3-ма с рак на белия дроб, 2-ма с рак на щитовидната  жлеза; видът на фюжъна е бил: 2 ETV6-NTRK3, 2 SQSTM1-NTRK3, 1 EPS15-NTRK1; възрастовия диапазон е бил 25–79 г., и

9-ма с първични тумори на ЦНС (3-ма с глиоми, 2-ма с глиобластоми, 1 е астроцитом, 3-ма с NOS; типът на фюжъна е бил: 3 BCR-NTRK2, 2 KANK-NTRK2, 1 от всеки AFAP1-NTRK1,
AGTPBP1-NTRK2, ETV6- NTRK3, SPECC1L-NTRK2; възрастов диапазон 2–79 г.

При 5 -мата пациенти с не-първични тумори на ЦНС, най-добрият обективен отговор на терапията е PR при 3-ма (60%, 1 чакащо потвърждение), SD при 1 (20%), и не е оценима (NE) при
1 (20%) пациент.

Продължителността на отговора е варирала от 9 до 13 месеца. При 9-ма пациенти с първични тумори на ЦНС, контролът на заболяването е бил постигнат при всички  оценявани пациенти (първичен PD не се е наблюдавал; при 1 пациент се е изисквало увеличаване на дозата). Най-добрият обективен отговор на терапията е PR при 1 (11%; в очакване на  потвърждение, – 55% свиване на тумора, продължаващо в 3,7 ), SD при 7 (78%; диапазона на свиване на тумора е бил – 1% до -24% за пациенти с измерим болест,  5-ма са имали SD> 4 мес.) и NE при 1 (11%). Продължителността на лечението е варирала от 2,8–9,2 месеца.

Изводи

Ларотректиниб е бил активен при пациенти с TRK фюжън при рак с вътречерепно заболяване. Потвърдени отговори и траен контрол на заболяването са се наблюдавали при метастатични заболявания и първичните тумори на ЦНС с
различни хистологии.

Тези резултати допълнително поддържат разширено тестване за TRK фюжънитепри всички видове рак, включително първичните тумори на ЦНС.

Информация за клиничните изпитвания: NCT02637687 и NCT02576431

Източник на информация:

1.https://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.2019.37.15_suppl.2006

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars