Онкология и Изкуствен интелект

Нов метод базиран на активин В и ALK7, предпазващ от метастазиране

I.Bivolarski
I.Bivolarski
25.10.2019

Установено е било, че активин В и ALK7 (които се експресират от раковите клетки) могат да образуват „бариера„, която не само да пречи на рака при развитието му, но и от възможността да метастазира.

Активините са протеини, участващи в редица важни биологични функции, включително регулирането на менструалния цикъл, клетъчна пролиферация, диференциация, апоптоза, метаболизъм, хомеостаза, имунния отговор, възстановяване на рани и ендокринната функция.

Изследван е бил ALK7 сигналния път при мишки с невроендокринни тумори на панкреаса или рак на гърдата.

Установено, е че когато рецепторът  се активира от активин В, раковите клетки са умирали чрез процес, наречен апоптоза. Обратно, когато е имало блокиране на АЛК7, това е  позволявало на раковите  клетки да избегнат „смъртта“ и успешно да метастазират в различни органи, като черен, бял дроб или мозъка.

Начинът, по който  раковите клетки са избягвали активин B / ALK7 „бариерата“, е чрез понижаване на регулацията на активин В и/или ALK7.

От онкологична гледна точка апоптозата е важна бариера за туморогенезата и чрез нейното премахване от раковите клетки те  придобиват ключовата способност на злокачествеността, а именно да се делят неконтолируемо, а от там и да метастазират.

Освен това, това проучването е показало, че присъствието ALK7 е корелирал с продължителността на преживяемост без рецидиви при пациенти  с различни видове рак, включително рак на гърдата.

Забележителното в случая е, че сравнително  по-високите нива на експресия на ALK7 са били свързани и с по-дълъг период, преди метастазите да се открият и изобразят при пациенти с рак на гърдата.

Източници на информация:

1.Activin B receptor ALK7 is a negative regulator of pancreatic β-cell function

2.Activin B can signal through both ALK4 and ALK7 in gonadotrope cells

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Новости