Онкология и Изкуствен интелект
Статистики на блога
  • 45 434 посещения

COMBI-d и COMBI-v: Извадки от двете проучвания на ASCO 2019

I.Bivolarski
I.Bivolarski
14.06.2019

Ключови точки
1.Общата преживяемост на 4-тата и 5-тата години е била 37% и 34%.
2.Общата преживяемост на 5-тата година е била 71% при пациенти с пълен отговор.

В разширения анализ на проучванията COMBI-d и COMBI-v се съобщава за 5-годишна обща преживяемост от 34% при комбинацията на дабрафениб и траметиниб в преди това нелекуван метастатичен меланом с мутация в BRAF V600E или V600K гена.

Подробности за изследването

Анализът е включвал 563 пациенти с неоперабилен или метастатичен меланом с мутация BRAF V600E или V600K гена, рандомизирани да получават инхибитор на BRAF- дабрафениб от 150 mg два пъти дневно плюс инхибитор на МЕК- траметиниб ( trametinib) от 2 mg веднъж дневно в проучването COMBI-d (n = 211) и проучването COMBI-v (n = 352).

Преживяемостта без прогресия (PFS) и обща преживяемост

Средната продължителност на проследяването е била 22 месеца. Преживяемостта без прогресия (PFS) е била 21% на 4-тата година и 19% на 5-тата година. Общата преживяемост е била 37% на 4-тата година и 34% на 5-тата година.

В мултивариантния анализ изходните фактори, свързани с подобрената обща преживяемост, включват състоянието по ECOG (с коефициент на риска [HR] = 0.49 за 0 vs 1, P <.001), възраст (HR = 0.92 за 10-годишно увеличение, P = .04), пол (HR = 0.68 за женски срещу мъжки, P <.001), брой  органи с метастази (HR = 0.58 за <3 срещу ≥ 3, P <.001) и ниво на лактат дехидрогеназа (HR = 0.47 за нормално и повишено, Р <.001); тези фактори също са били свързани с продължителността на преживяването без прогресия. Пълна реакция се е наблюдавала при 109 пациенти (19%) и е  била свързана с 5-годишна обща преживяемост от 71%.

Заключението, е че лечението с дабрафениб плюс траметиниб за първа линия на лечение води до дългосрочна полза при приблизително една трета от пациентите с неоперабилен или метастатичен меланом с мутация BRAF V600E или V600K гена.

Източник на информация:

ASCO 2019

1.https://www.ascopost.com/News/60143?email=d39b85889631956349a11cd98f309f26a465ea0d14f9a4561e4342296aa4cf77&utm_medium=Email&utm_campaign=TAP%20EN

   Send article as PDF   
Trial Wars