Онкология и Изкуствен интелект

Комедокарцином

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Комедокарциномът е вид рак на гърдата, откриван  най-често в много ранен стадий, който показва признаци на централна некроза. Обикновено е вид дуктален карцином in situ. Комедокарциномите обикновено са неинфилтриращи и интрадуктални тумори.

Въпреки това, има доказателства за комедокарциномите, който след това се диверсифицират в други видове клетки и се развиват в инфилтриращи (инвазивни) дуктални карциноми.

Процентът на рецидиви и преживяемост се различава при инвазивния рак на гърдата, който е възникнал като комедокарцином в сравнение с други видове ракови клетки.

Микроскопски в канала им има характерна некротична тъкан с калцификация, която се усеща като корда.

Комедокарциномът също е описан и като хистопатологичен тип на серозния карцином.

Каква е разликата между нормалния DCIS (дукталния in-situ карцином) и комедо-DCIS?

Има някои биологични различия между конвенционалния DCIS и комедокарцинома in situ. От една страна, комедокарциномите имат различен модел на експресия на тенасцин.

Цитологично, комедокарцином на гърдата in situ обикновено има и променена базална ламина, а също така и по-свободен и по-дезорганизиран колагенов матрикс.

Като цяло се установява и увеличение на стромалните клетки при комедокарциномите, включително наличието на фибробласти, лимфоцити, хистиоцити и малки кръвоносни съдове.

Латералните междуклетъчни пространства между големите миоепителни клетки, които граничат с базалната ламина, често се разширяват при комедокарцинома, в сравнение с тези на не-комедо DCIS.

Някои от тези характеристики могат да играят роля при възприемането на „по-голям инфилтративен потенциал“ за комедо-DCIS в сравнение с не-комедо DCIS.

Лечение и прогноза при комедокарцинома

Ако комедокарцинома се открие в in situ състояние, се предполага, че след хирургичното му отстраняване, рискът от локален рецидив е малко по-висок, отколкото при не-комедокарциномите (DCIS). (Невъзможността да се получи „широк“ хирургически марж води до повишения риск  за локален рецидив).

Това е една от причините, поради която тези пациенти често се включват на лъчетерапия в допълнение към лумпектомията, докато за повечето не-комедокарциноми не се използва този вид терапия.

Рискът от повторната му поява на на същото място 5 години след лумпектомията и лъчетерапията е приблизително около 8%.

Източници на информация:

 

 • Baird, RM., Worth, A., Hislop, G., Recurrence after lumpectomy for comedo-type intraductal carcinoma of the breast American Journal of Surgery (1990)
 • Tang P, Teichberg S, Roberts B, Hajdu SI.Ultrastructure of the periductal area of comedo carcinoma in situ of the breast. Ann Clin Lab Sci. 2001 Jul;31(3):284-90.
 • Ronnov-Jessen L, Petersen OW, Bissell MJ. Cellular changes involved in conversion of normal to malignant breast: importance of the stromal reaction. Physiol Rev 1996;76:69–125.
 • Ashikari R, Hajdu SI, Robbins GF. Intraductal carcinoma of the breast. Cancer 1971;28:1182–1187.
 • Killeen JL, Namiki H. DNA analysis of ductal carcinoma in situ of the breast. A comparison with histologic features. Cancer 1991;68:2602–2607
 • Fonseca R, Hartmann LC, Petersen IA, Donohue JH, Crotty TB, Gisvold JJ. Ductal carcinoma in situ of the breast. Ann Intern Med. 1997 Dec 1;127(11):1013-22.
 • Holland, PA., Baildam, AD., Bundred, NJ. Assessment of Hormone Dependence of Comedo Ductal Carcinoma In Situ of the Breast. J Natl Cancer Inst (1997) 89 (14): 1059-1065.
 • Pervez, S., Khan, H. Infiltrating ductal carcinoma breast with central necrosis closely mimicking ductal carcinoma in situ (comedo type): a case series. J Med Case Reports. (Sept. 2007) 1: 83.
 • Ghandi, A., Holland, PA., Knox, WF., Potten, CS., Bundred, NJ., Evidence of significant apoptosis in poorly differentiated ductal carcinoma in situ of the breast. British Journal of Cancer (1998) 78, 788–794.
 • Fisher, ER., Land, SR., Saad, RS., Fisher, B., Wickerh, L., Wang, M., Costantino, JP., Wolmark, N., Pathologic Variables Predictive of Breast Events in Patients With Ductal Carcinoma In Situ. American Journal of Clinical Pathology. 2007;128(1):86-91
 • Morrow M, Brinkman E. Surgical overview of the treatment of ductal carcinoma in situ. In: Silverstein MJ, ed. Ductal Carcinoma In Situ of the Breast. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2002:275-286.
 • Silverstein, MJ., Ductal Carcinoma In Situ of the Breast: Controversial Issues. The Oncologist, (April 1998) Vol. 3, No. 2, 94-103
 • Aasmundstad TA, Haugen OA. DNA ploidy in intraductal breast carcinomas. Eur J Cancer 1992;26:956-959.
 • Meyer J. Cell kinetics of histologic variants of in situ breast carcinoma. Breast Cancer Res Treat 1986;7:171-180
 • Bartkova J, Barnes DM, Millis RR et al. Immunohistochemical demonstration of c-erbB-2 protein in mammary ductal carcinoma in situ. Hum Pathol 1990;21:1164-1167.
 • Lagios NM, Margolin FR, Westdahl PR et al. Mammographically detected duct carcinoma in situ. Frequency of local recurrence following tylectomy and prognostic effect of nuclear grade on local recurrence. Cancer 1989;63:619-624.
 • Douglas-Jones AG, Gupta SK, Attanoos RL et al. A critical appraisal of six modern classifications of ductal carcinoma in situ of the breast (DCIS): correlation with grade of associated invasive disease. Histopathology 1996;29:397-409

 

 

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Карциноми