Онкология и Изкуствен интелект

Карциносарком

I.Bivolarski
I.Bivolarski
07.03.2019

Карциносаркомите представляват злокачествени тумори, които най-общо казано са „смес“ от карцином (или епителиален рак) и сарком (или мезенхимален/рак на съединителната тъкан).

Карциносаркомите са редки тумори и могат да възникнат в различни органи на тялото като: кожа, хрущяли, слюнчени жлези, бели дробове, хранопровода, панкреаса, дебелото черво, матката или яйчниците.

Съществуват четири основни хипотези за клетъчния произход на карциносаркомите, основно базирани на патологията на заболяването.

1.Първата хипотеза е за сблъсък на тумори, която описва сблъсък на два независими тумора, водещи до единична неоплазма, и е направена въз основа на наблюдението, че раковите заболявания на кожата и повърхностните злокачествени фиброзни хистиоцитоми се срещат често при пациенти със увредена от Слънцето кожа;

2. Втората хипотеза се отнася за състава на тумора, която предполага, че мезенхимният компонент представлява псевдосаркоматозна реакция към епителната малигненост;

3.Третата е комбинирана хипотеза, която предполага, че както епителните, така и мезенхимните компоненти изграждащи тумора възникват от обща плурипотентна стволова клетка, която претърпява различна диференциация в своето историческо развитие;

4.Четвъртата хипотеза е за преобразуване/дивергенция, която твърди, че саркоматозният компонент на тумора представлява метапластична саркоматозна трансформация на епителните компоненти.

Въпреки неясността по отношение на механизмите, които образуват тези тумори, проведени имунохистохимични, ултраструктурни и молекулярно- генетични изследвания предполагат наличието на моноклоналност при карциносаркома.

В допълнение, може да се каже, че идентични p53 и KRAS мутации са идентифицирани, както в епителните, така и в мезенхимните компоненти на карциносаркома. Това са заключения, които предполагат ранна промяна още в хистогенезата на тумора и късна трансформация или дегенерация на епителните компоненти в саркоматозния компонент.

Източници на информация:

  1.  Zidar N, Gale N (2015). „Carcinosarcoma and spindle cell carcinoma–monoclonal neoplasms undergoing epithelial-mesenchymal transition“. Virchows Arch466 (3): 357–358. doi:10.1007/s00428-014-1686-3PMID 25420898.
  2. Jump up^ Braham E, Ben Rejeb H, Aouadi S, Kilani T, El Mezni F (2014). „Pulmonary carcinosarcoma with heterologous component: report of two cases with literature review“Ann. Trans Med2 (4): 41. doi:10.3978/j.issn.2305-5839.2014.02.10PMC 4200607PMID 25333016.
  3. Jump up to:a b c d Loh TL, Tomlinson J, Chin R, Eslick GD (2014). „Cutaneous carcinosarcoma with metastasis to the parotid gland“Case Rep. Otolaryngol2014: 173235. doi:10.1155/2014/173235PMC 4190691PMID 25328737.
  4. Jump up^ Au JT, Sugiyama G, Wang H, Nicastri A, Lee D, Ko W, Tak V (2010). „Carcinosarcoma of the oesophagus – a rare mixed type of tumor“J. Surg. Case Rep2010 (7): 7. doi:10.1093/jscr/2010.7.7PMC 3649142PMID 24946341.
  5. Jump up^ Shim HJ, Hong YK, Kim SJ, Choi YJ, Kang JG (2010). „Carcinosarcoma on ascending colon found by bowel perforation: a case report“J. Korean Soc. Coloproctol26 (5): 368–372. doi:10.3393/jksc.2010.26.5.368PMC 2998018PMID 21152142.
  6. Jump up^ Gungorduk K, Ozdemir A, Ertas IE, Gokcu M, Telli E, Oge T, Sahbaz A, Sayhan S, Sanci M, Harma M, Ozalp S (2015). „Adjuvant treatment modalities, prognostic predictors and outcomes of uterine carcinosarcomas“Cancer Res Treat47 (2): 282–289. doi:10.4143/crt.2014.009PMC 4398122PMID 25358384.
  7. Jump up^ George EM, Herzog TJ, Neugut AI, Lu YS, Burke WM, Lewin SN, Hershman DL, Wright JD (2013). „Carcinosarcoma of the ovary: natural history, patterns of treatment, and outcome“Gynecol. Oncol131 (1): 42–45. doi:10.1016/j.ygyno.2013.06.034PMC 4230696PMID 23838036.
   Send article as PDF   
I.Bivolarski
КарциномиСаркоми