Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 21.05.2023

Кардиотоксичност при онкоболни

Кардиотоксичността се отнася до неблагоприятните ефекти от лечението на рак, особено химиотерапията и лекарствата за таргетна терапия, върху сърдечно-съдовата система. Тези лечения могат да имат вредни ефекти върху сърцето и кръвоносните съдове, което води до различни сърдечно-съдови усложнения. Кар…
I.Bivolarski
a year ago

Какво е значението на ROR гените за хронобиологията?

Терминът "ROR гени" се отнася до група гени, които играят значителна роля в хронобиологията, която е изследване на биологичните ритми и тяхната регулация. ROR означава Retinoic Acid Receptor-Related Orphan Receptor. При бозайниците има три ROR гена: RORα, RORβ и RORγ. Тези гени кодират транскрипцион…
I.Bivolarski
a year ago