Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 19.05.2023

Какво е значението на TIM гените за хонобиологията?

Терминът "TIM гени" се отнася до набор от гени, които играят решаваща роля в хронобиологията, по-специално в регулирането на циркадните ритми. Циркадните ритми са приблизително 24-часови цикли, които управляват различни физиологични процеси в живите организми, включително цикли сън-събуждане, секрец…
I.Bivolarski
a year ago