Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 01.05.2023

Хрономедицина и хроноонкология

Хрономедицината е област от медицината, която изучава влиянието на биологичните ритми върху развитието, прогресията и лечението на заболяванията. Основава се на разбирането, че много биологични процеси в човешкото тяло, включително цикъла сън-бодърстване, хормоналната секреция и клетъчния метаболизъ…
I.Bivolarski
a year ago