Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 23.11.2022

LIBRETTO-001: FDA одобри селперкатиниб за локално напреднал или метастатичен- RET Fusion-позитивен недребноклетъчен рак на белия дроб

На 21 септември 2022 г., Администрацията по храните и лекарствата на САЩ (FDA) издаде редовно одобрение за селперкатиниб (Retevmo) за възрастни пациенти с локално напреднал или метастатичен недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC) със сливане на RET гена (чрез FDA- одобрен тест). FDA също така одо…
I.Bivolarski
a year ago