Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 22.11.2022

KEYNOTE-042: Пембролизумаб от първа линия срещу химиотерапия, при авансирал PD-L1–позитивен, недребноклетъчен белодробен карцином без промени в EGFR/ALK

Общата преживяемост след 5 години в проучването KEYNOTE-042 се запазва Статия в Journal of Clinical Oncology съобщава че, 5-годишното проследяване на проучването KEYNOTE-042 е показало поддържане на общата полза за преживяемостта с пембролизумаб от първа линия срещу химиотерапия при пациенти с недре…
I.Bivolarski
a year ago