Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 21.11.2022

Предполагаема връзка между добавка против стареене и агресивен вид рак на гърдата

Витамин B3, известен също и като ниацин, е родово име за група биохимични съединения, включително никотинамид рибозид (NR). Последните постижения в биомедицинските изследвания са фокусирани върху клиничния потенциал на никотинамид рибозида, тъй като той възстановява клетъчните нива на ензим, наречен…
I.Bivolarski
2 weeks ago

AGO-OVAR 17 BOOST/GINECO OV118/ENGOT Ov-15: Сравнение на продължителността на бевацизумаб при първа линия терапия за напреднал рак на яйчниците

В европейското проучване във фаза III (AGO-OVAR 17 BOOST/GINECO OV118/ENGOT Ov-15), описано в Journal of Clinical Oncology (Jacobus Pfisterer, MD, PhD, и колеги) не са открили значителна полза за преживяемостта без прогресия с удължаването на лечение с бевацизумаб от 15 до 30 месеца при пациенти, по…
I.Bivolarski
2 weeks ago