Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 20.11.2022

POSEIDON trial: Дурвалумаб за първа линия със или без тремелимумаб плюс химиотерапия при метастатичен недребноклетъчен карцином на белия дроб

Статия в Journal of Clinical Oncology съобщава, че проучването POSEIDON (фаза III) е показало значително подобрена преживяемост без прогресия и обща преживяемост с добавянето на тремелимумаб и дурвалумаб към базирана на платина химиотерапия за първа линия на лечение на метастатичен недребноклетъчен …
I.Bivolarski
2 weeks ago