Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 19.11.2022

CodeBreak 200: Нов стандарт за грижа за втора или трета линия лечение при мутирал KRAS G12C недребноклетъчен рак на белия дроб?

Инхибиторът соторазиб (Sotorasib, KRAS G12C) е удвоил степента на преживяемост без прогресия на 12 месеца и е намалил риска от прогресиране на заболяването или смърт с 34% в сравнение със стандартното лекарство- доцетаксел за Втора линия за пациенти с лекуван преди това недребноклетъчен рак на белия…
I.Bivolarski
2 weeks ago