Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 03.09.2022

NEJ009: Добавяне на химиотерапия към гефитиниб при лечение от първа линия на напреднал недребноклетъчен рак на белия дроб с EGFR мутации

Актуализирания анализ на японското проучване във фаза III - NEJ009, описано в Journal of Clinical Oncology, се установява, че гефитиниб плюс карбоплатин/пеметрексед е бил свързан с удължена преживяемост без прогресия и преживяемост без прогресия 2, но със загуба на значимост в общата полза за прежив…
I.Bivolarski
3 months ago