Онкология и Изкуствен интелект

Месец: септември 2022

Какво представлява Пазенир?

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Pazenir 5 mg/ml прах за инфузионна дисперсия 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всеки флакон съдържа 100 mg паклитаксел (paclitaxel), свързан с албумин, под формата на наночастици. След реконституиране един ml от дисперсията съдържа 5 mg паклитаксел, свързан с албумин, …
I.Bivolarski
2 months ago

Ифосфамид при недребноклетъчен рак на белия дроб- Преглед

Към 1992 г. ифосфамид се доказа като едно от най-ефективните цитостатични лекарства при лечението на недребноклетъчен рак на белия дроб. Проучванията с един агент са показали нива на отговор от 15% до 30%. Комбинации, съдържащи ифосфамид заедно с един или два други цитостатични агента, дават общ про…
I.Bivolarski
2 months ago

RELAY: FDA одобри рамуцирумаб плюс ерлотиниб за Първа линия метастатичен недредноклетъчен рак на белия дроб

На 29 май 2020 г. Администрацията по храните и лекарствата на САЩ, одобри рамуцирумаб (CYRAMZA, Eli Lilly and Company) в комбинация с ерлотиниб за лечение от първа линия на метастатичен недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC) с делеция на екзон 19 на (EGFR) или мутации на екзон 21 (L858R). Ефикас…
I.Bivolarski
2 months ago

NEJ009: Добавяне на химиотерапия към гефитиниб при лечение от първа линия на напреднал недребноклетъчен рак на белия дроб с EGFR мутации

Актуализирания анализ на японското проучване във фаза III - NEJ009, описано в Journal of Clinical Oncology, се установява, че гефитиниб плюс карбоплатин/пеметрексед е бил свързан с удължена преживяемост без прогресия и преживяемост без прогресия 2, но със загуба на значимост в общата полза за прежив…
I.Bivolarski
3 months ago