Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 09.08.2022

Vargatef (нинтеданиб, nintedanib) e одобрен в ЕС за пациенти с рак на белия дроб с напреднал аденокарцином след първа линия химиотерапия

Нинтеданиб, добавен към доцетаксел, демонстрира над една година (12,6 месеца) средна обща преживяемост при пациенти с напреднал рак на белия дроб с аденокарцином след премината първа линия химиотерапия (срещу 10,3 месеца за пациенти, получаващи само доцетаксел). Одобрението на нинтеданиб в ЕС се е о…
I.Bivolarski
a year ago