Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 07.08.2022

Какво представлява Кризотиниб?

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ XALKORI 200 mg твърди капсули XALKORI 250 mg твърди капсули 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ XALKORI 200 mg твърди капсули Всяка твърда капсула съдържа 200 mg кризотиниб (crizotinib). XALKORI 250 mg твърди капсули Всяка твърда капсула съдържа 250 mg кризотиниб (crizot…
I.Bivolarski
a month ago

ALEX: FDA одобри Алектиниб за ALK- позитивен, метастатичен недребноклетъчен рак на белия дроб

На 6 ноември 2017 г. Администрацията по храните и лекарствата издаде редовно одобрение за алектиниб (ALECENSA, Hoffmann-La Roche, Inc./Genentech, Inc.) за лечение на пациенти с положителен ALK-пренареден, метастатичен недребноклетъчен рак на белия дроб, който се открива чрез тест, одобрен от FDA. Пр…
I.Bivolarski
a month ago