Онкология и Изкуствен интелект

Месец: август 2022

Папиларна фиброеластома

FDA одобри соторасиб – първата таргетна терапия за мутация на рак на белия дроб, считана преди това за резистентна към лекарствена терапия

28 май 2021 г На 28 май 2021 г Администрацията по храните и лекарствата на САЩ одобри Lumakras (sotorasib) като първото лечение за възрастни пациенти с недребноклетъчен рак на белия дроб, чиито тумори имат специфичен тип генетична мутация, наречена KRAS G12C, и които са получили поне една предишна с…
I.Bivolarski
a year ago

FDA одобри Мобосертиниб (Mobocertinib) за EGFR Exon 20 Insertion+ при недребноклетъчен рак на белия дроб

15 септември 2021 г FDA одобри Мобосертиниб (Mobocertinib) за лечение на възрастни пациенти с локално напреднал или метастатичен недребноклетъчен рак на белия дроб с инсерционни мутации на EGFR екзон 20, открити чрез одобрен от FDA тест, чието заболяване е прогресирало на или след базирана на платин…
I.Bivolarski
a year ago

Study 1624: FDA одобри цемиплимаб (cemiplimab-rwlc) за недребноклетъчен рак на белия дроб с висока експресия на PD-L1

На 22 февруари 2021 г. Администрацията по храните и лекарствата е одобрила цемиплимаб (cemiplimab-rwlc, Libtayo, Regeneron Pharmaceuticals, Inc.) за лечение от първа линия на пациенти с напреднал недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC) (локално напреднал, при пациенти, които не са кандидати за хи…
I.Bivolarski
a year ago

VISION: FDA даде ускорено одобрение на тепотиниб за метастатичен недребноклетъчен рак на белия дроб

На 3 февруари 2021 г. Администрацията по храните и лекарствата е дала ускорено одобрение на тепотиниб (Tepmetko, tepotinib, EMD Serono Inc.) за възрастни пациенти с метастазирал недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC), който съдържа промени в мезенхимно-епителnия преход - MET (алтерации на екзон …
I.Bivolarski
a year ago

FDA одобрява доцетаксел за напреднал недребноклетъчен рак на белия дроб на 1 февруари 2000 г

Oncology, ONCOLOGY Vol 14 No 2, Volume 14, Issue 2 Доцетаксел (Taxotere) е бил одобрен от Администрацията по храните и лекарствата (FDA) за лечение на локално напреднал или метастатичен недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC) след неуспех с предишна химиотерапия на базата на платина. Одобрението …
I.Bivolarski
a year ago

PACIFIC: FDA одобри дурвалумаб след химио- и лъчетерапия за неоперабилен недребноклетъчен рак на белия дроб в стадий III

На 16 февруари 2018 г. Администрацията по храните и лекарствата одобри дурвалумаб (Imfinzi, AstraZeneca Inc.) за пациенти с неоперабилен, недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC) в стадий III, чието заболяване не е прогресирало след съчетана химио- и лъчетерапия на базата на платина. Одобрението с…
I.Bivolarski
a year ago

IUNO: Данни за преживяемостта след лечение с ерлотиниб

На 18 октомври 2016 г. Администрацията по храните и лекарствата на САЩ промени показанията си за ерлотиниб (TARCEVA, Astellas Pharm Global Development Inc.) за лечение на недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC), за да ограничи употребата до пациенти, чиито тумори имат специфична мутация в рецепто…
I.Bivolarski
a year ago

Vargatef (нинтеданиб, nintedanib) e одобрен в ЕС за пациенти с рак на белия дроб с напреднал аденокарцином след първа линия химиотерапия

Нинтеданиб, добавен към доцетаксел, демонстрира над една година (12,6 месеца) средна обща преживяемост при пациенти с напреднал рак на белия дроб с аденокарцином след премината първа линия химиотерапия (срещу 10,3 месеца за пациенти, получаващи само доцетаксел). Одобрението на нинтеданиб в ЕС се е о…
I.Bivolarski
a year ago

Какво представлява Нератиниб?

Nerlynx (neratinib) Общ преглед на Nerlynx и защо е разрешен за употреба в ЕС Какво представлява Nerlynx и за какво се използва? Nerlynx е лекарство за рак на гърдата, използвано за намаляване на риска от рецидив на заболяването при пациентки с рак на гърдата в ранен стадий, които са преминали опера…
I.Bivolarski
a year ago

FDA одобри кризотиниб на капсули

На 11 март 2016 г. Администрацията по храните и лекарствата на САЩ одобри капсули кризотиниб (Xalkori, Pfizer, Inc.) за лечение на пациенти с метастатичен недребноклетъчен рак на белия дроб, чиито тумори са ROS1-положителни. Кризотиниб (Crizotinib) е бил одобрен за първи път през 2011 г. за лечение …
I.Bivolarski
a year ago