Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 30.07.2022

POLO: Поддържащо лечение с Олапариб срещу плацебо при метастазирал рак на панкреаса с BRCA мутация: Анализ на общата преживяемост от проучването POLO

Статия в Journal of Clinical Oncology, съобщава, че окончателният анализ на общата преживяемост на проучването POLO (фаза III) не е показал значителна разлика между поддържащата група на олапариб спрямо групата на плацебо при пациенти с BRCA -мутирал метастатичен рак на панкреаса. Дългосрочната преж…
I.Bivolarski
2 months ago