Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 20.07.2022

KRYSTAL-1: Адаграсиб при лекувани пациенти с KRAS G12C-мутирал, напреднал, недребноклетъчен карцином на белия дроб

Статия в The New England Journal of Medicine, описваща кохорта във фаза II на мултикохортното KRYSTAL-1 фаза I/II проучване показва, че инхибиторът на KRAS G12C адаграсиб е показал активност в предишно лекувани пациенти с неоперабилен или метастатичен недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC) и с K…
I.Bivolarski
a year ago