Онкология и Изкуствен интелект

Месец: юли 2022

POLO: Поддържащо лечение с Олапариб срещу плацебо при метастазирал рак на панкреаса с BRCA мутация: Анализ на общата преживяемост от проучването POLO

Статия в Journal of Clinical Oncology, съобщава, че окончателният анализ на общата преживяемост на проучването POLO (фаза III) не е показал значителна разлика между поддържащата група на олапариб спрямо групата на плацебо при пациенти с BRCA -мутирал метастатичен рак на панкреаса. Дългосрочната преж…
I.Bivolarski
a year ago

Европейски план за борба с рака (2021)

ПЛАН ЗА БОРБА С РАКА В ЕВРОПА: ВЪВЕДЕНИЕ По един или друг начин ракът засяга всеки от нас. През 2020 г. 2,7 млн. души в Европейския съюз са диагностицирани със заболяването, а други 1,3 млн. души са загубили живота си в резултат на него1 . Ракът е индивидуална диагноза, която не само има значително …
I.Bivolarski
a year ago

KRYSTAL-1: Адаграсиб при лекувани пациенти с KRAS G12C-мутирал, напреднал, недребноклетъчен карцином на белия дроб

Статия в The New England Journal of Medicine, описваща кохорта във фаза II на мултикохортното KRYSTAL-1 фаза I/II проучване показва, че инхибиторът на KRAS G12C адаграсиб е показал активност в предишно лекувани пациенти с неоперабилен или метастатичен недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC) и с K…
I.Bivolarski
a year ago