Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 17.06.2022

Интракраниална ефикасност на лорлатиниб срещу кризотиниб при ALK-положителен напреднал Недребноклетъчен рак на белите дробове

В post hoc анализа на проучването CROWN (фаза III), описан в Journal of Clinical Oncology, е било установено, че преживяемостта без прогресия и рискът от прогресия в централната нервна система (ЦНС) са били подобрени с лорлатиниб срещу кризотиниб при нелекувани преди това пациенти с напреднал ALK-по…
I.Bivolarski
a year ago