Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 04.12.2021

FDA одобри адювантен пембролизумаб за злокачествен меланом в стадий IIB или IIC

През месец декември 2021 г., FDA одобри пембролизумаб (Keytruda) за адювантно лечение както при възрастни, така и при педиатрични пациенти на възраст 12 и повече години в стадий IIB или IIC на злокачествен меланом след пълна резекция, според съобщение за пресата, предадено от Merck.1 Одобрението е п…
I.Bivolarski
7 months ago