Онкология и Изкуствен интелект

Месец: декември 2021

Защо раковите клетки предпочитат да добиват енергия от ферментация?

Учените отдавна се питат защо раковите клетки и някои бактерии си набавят енергията чрез ферментация (процес без участието на кислород, който е по-ниско ефективен от аеробните процеси, предпочитани от повечето клетки)? Сега може би е открит отговора. За да се генерира енергия с помощта на кислорода,…
I.Bivolarski
5 months ago

Възрастта има значение! „Младите възрастни“ може би се нуждаят от различни терапии за рак

Честотата на различни видове рак (включително множествения миелом, колоректаления рак, рака на бъбреците и панкреаса), непрекъснато нараства при групата на "младите възрастни" (обикновено дефинирани като пациенти, диагностицирани преди 50-годишната им възраст). Въпреки увеличаването на нивата на рак…
I.Bivolarski
5 months ago

Правилно ли се тестват имунотерапиите в клиничните проучвания?

Спънките на лекарството срещу рак предизвикват обсъждания за преосмислянето на това, как се тестват имунните терапии Зашеметяващият провал на някога обещаващо лекарство за рак накара някои изследователи да твърдят, че тестването в имунотерапията се е развило твърде бързо. Лекарството, епакадостат (e…
I.Bivolarski
5 months ago

DREAMseq trial: При напреднал злокачествен меланом с BRAF-мутация, започнете с имунотерапия!

При лечението на пациенти с напреднал злокачествен меланом, съдържащ BRAF-мутация, първоначално лечение с имунотерапевтична комбинация е постигнало превъзходна обща преживяемост в сравнение само с таргетната терапия в проучването DREAMseq (фаза III), известно също и като ECOG-ACRIN EA6134. Резултати…
I.Bivolarski
5 months ago

FDA одобри адювантен пембролизумаб за злокачествен меланом в стадий IIB или IIC

През месец декември 2021 г., FDA одобри пембролизумаб (Keytruda) за адювантно лечение както при възрастни, така и при педиатрични пациенти на възраст 12 и повече години в стадий IIB или IIC на злокачествен меланом след пълна резекция, според съобщение за пресата, предадено от Merck.1 Одобрението е п…
I.Bivolarski
5 months ago

Възможно ли е спирането на метастазирането при злокачествения меланом?

Тайната на метастатичното разпространение на меланома може да се окаже сложен естествен път, който той буквално "отвлича". Този сигнален път, който може да бъде следваща терапевтична цел в комбинация с други таргетни терапии и имунотерапии, според ново изследване, публикувано от Hackensack Meridian …
I.Bivolarski
5 months ago