Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 14.11.2021

Какво представлява Цитарабин?

Листовка: информация за потребителя Алексан 50 mg/ml инжекционен разтвор Alexan 50 mg/ml solution for injection цитарабин (cytarabine) Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация. Запазете тази листовка. Може да с…
I.Bivolarski
2 weeks ago