Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 20.10.2021

IMpower010: FDA одобри атезолизумаб за адювантно лечение на Недребноклетъчен карцином на белия дроб (НДКРБД, NSCLC)

На 15 октомври 2021 г., Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) одобри атезолизумаб  за адювантно лечение след резекция и химиотерапия на базата на платина за пациенти с недребноклетъчен рак на белия дроб в стадии от II до IIIA (за NSCLC), чиито тумори имат PD-L1 експресия от…
I.Bivolarski
8 months ago