Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 30.09.2021

JCOG0603: Хепатектомия със или без адювантен mFOLFOX6 при метастазирал колоректален карцином само в черния дроб: Обща и свободна от прогресия преживяемост

Японското проучване JCOG0603 във фаза II/III, описано в Journal of Clinical Oncology, е установило, че добавянето на адювантен mFOLFOX6 (флуороурацил, левковорин и оксалиплатина) към хепатектомия подобрява преживяемостта без заболяване при пациенти с метастазирал колоректален карцином само с черния …
I.Bivolarski
7 months ago