Онкология и Изкуствен интелект

Месец: август 2021

Кръвен тест открива с над 90% точност рак на белия дроб

Кръвен тест, контролиран от Изкуствен интелект (AI), успява правилно да открие наличието на рак на белия дроб при повече от 90% от пробите на пациенти. Съответното проучване е било публикувано в Nature Communications. Ракът на белия дроб е най-честата причина за смърт от рак, като над 2 милиона души…
I.Bivolarski
a year ago

Честота на смъртносттта от не-тестикуларен рак сред мъжете с рак на тестисите провеждали цисплатина

Норвежко проучване, основано на населението, описано в Journal of Clinical Oncology, е установило, че лечението на рака на тестисите с химио- или лъчетерапия на базата на платина е било свързано със значително превишаване на смъртността от не-тестикуларен рак в сравнение с общата популация. Подробно…
I.Bivolarski
a year ago

Ваксинацията срещу COVID-19 създава силен имунитет при пациенти с ракови заболявания

Пациентите с ракови заболявания имат по-висок риск от развитие на тежки симптоми при инфекция с COVID-19. Много пациенти с рак, подложени на активна терапия на рак, са имунокомпрометирани, което ги прави още по-податливи на заразяване с COVID-19. Защитата на уязвимите групи от населението, включител…
I.Bivolarski
a year ago

Витамин D намалява риска от развитието на колоректален рак при по- млади пациенти

Колоректалният карцином (КРК, CRC) е третият най-диагностициран вид рак при мъжете и жените в Съединените щати и България (бел.ред.), а напоследък честотата му се увеличава и при млади хора. Тази тенденция предизвика нов интерес за откриването му възможно най-рано (по възможност да е диагностициран …
I.Bivolarski
a year ago

Лекарствата за кръвно налягане могат да увеличат преживяемостта при пацинети с колоректален рак

Обичайни лекарства, използвани за регулиране на кръвното налягане, могат да подобрят преживяемостта при пациенти с колоректален рак. Съответното проучване е било публикувано в Cancer medicine. Предишни проучвания са установили, че съдовите промени са чести при рака. Освен това е доказано, че антихип…
I.Bivolarski
a year ago

Преносим температурен сензор може да помогне за откриване на фебрилни събития при пациенти с рак

Един обикновен, преносим температурен сензор успява да открие опасни усложнения при хоспитализирани пациенти с рак часове по-рано от рутинното наблюдение. Устройството, което отчита показанията на всеки 2 минути и ги предава безжично в интернет-облака, успява бързо да открие нежелани събития, които …
I.Bivolarski
a year ago

Какво представлява Аксикабтаген Силолевсел?

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Yescarta 0,4– 2 x 108 клетки инфузионна дисперсия. 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ 2.1 Общо описание Yescarta (аксикабтаген силолевсел (axicabtagene ciloleucel)) е насочена срещу CD19 генетично модифицирана автоложна T-клетъчна имунотерапия. За да се приготви Yescart…
I.Bivolarski
a year ago

Гадене и повръщане след лъчелечение

Ако провеждате лъчеление, можете да изпитате някои нежелани реакции, едни от които са гаденето и повръщането. Добрата новина е, че гаденето и повръщането са сравнитено редки при лъчелечението и могат да възникнат само при облъчване на строго определни анатомични зони на човешкото тяло. Рискови факто…
I.Bivolarski
a year ago

FDA одобри Белзутифан за ракови заболявания, свързани с болестта на von Hippel-Lindau

На 13 август 2021 г., Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) одобри белзутифан (Belzutifan, Welireg- инхибитор на индуцирания от хипоксия фактор, за болест на von Hippel-Lindau-VHL) при възрастни пациенти, които се нуждаят от терапия за асоцииран бъбречно-клетъчен карцином (RCC),…
I.Bivolarski
a year ago

MyPathway trial:Kомбинацията от пертузумаб и трастузумаб може да има благоприятен ефект при пациенти с метастатичен рак на жлъчните пътища

Статия в The Lancet Oncology съобщава, че в кохорта от кошничното проучване MyPathway във фаза IIa (MyPathway trial) е показала, че комбинацията от пертузумаб и трастузумаб предизвиква реакции при някои преди лекувани пациенти с HER2-позитивен метастатичен рак на жлъчните пътища. Проучването MyPathw…
I.Bivolarski
a year ago