Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 20.07.2021

ADAPT trial: „Отлични“ резултати, докладвани с неоадювантна двойна HER2- терапия при рак на гърдата

Първият анализ на общата преживяемост в проучването WGS-ADAPT HER2 + / HR–, което е оценявало неоадювантната терапия при пациенти с отрицателни хормонални рецептори, HER2-положителен статус, е показал, че лечението с пертузумаб и трастузумаб плюс паклитаксел или такова без химиотерапия само със перт…
I.Bivolarski
a year ago