Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 15.07.2021

Какво представлява Децитабин?

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Dacogen 50 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всеки флакон с прах за концентрат за инфузионен разтвор съдържа 50 mg децитабин (decitabine). След разтваряне с 10 ml вода за инжекции всеки ml от концентрата съдържа 5 mg децитаби…
I.Bivolarski
a year ago