Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 04.07.2021

SUCCESS: Няма значителна разлика в преживяемостта без заболяване при 5 срещу 2 години на лечение със золедронат след адюватна химиотерапия

В германско клинично проучване във фаза III (SUCCESS), описано в JAMA Oncology, не се откриват никакви разлики в безболезнеността или общата преживяемост за 5 срещу 2 години на лечение със золедронат след адювантна химиотерапия за ранен рак на гърдата. Подробности за проучването В многоцентровото, о…
I.Bivolarski
a year ago