Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 03.07.2021

CAPTAIN-1st:Добавянето на камрелизумаб към гемцитабин/цисплатина значително удължава преживяемостта без прогресия

В междинен анализ на китайско клинично проучване във фаза III (CAPTAIN-1st), описано в The Lancet Oncology, се установява, че добавянето на камрелизумаб (Camrelizumab) към гемцитабин и цисплатина значително удължава преживяемостта без прогресия при лечение от Първа линия на рецидивирал или метастати…
I.Bivolarski
a year ago