Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 22.06.2021

ARTDECO:Ефект на ескалацията на дозата при лъчетерапия при окончателно химио-лъчелечениe за локално напреднал рак на хранопровода

Статия от холандско проучване във фаза III (ARTDECO), публикувана в Journal of Clinical Oncology, установява, че увеличаването на дозата на лъчетерапията при окончателен режим на химио-лъчелечение не подобрява локалната свободната от прогресия преживяемост при пациенти с неоперабилен, локално напред…
I.Bivolarski
3 months ago