Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 21.06.2021

CheckMate 649: Добавяне на ниволумаб за първа линия към химиотерапията при напреднали гастроинтестинални карциноми

Статия в The Lancet съобщава, че проучването на CheckMate 649 (фаза III) е показало, че добавянето на ниволумаб при първа линия към химиотерапията води до подобряване на общата и свободната от прогресия преживяемост при пациенти с напреднал HER2-отрицателен рак на стомаха, гастроезофагеалната връзка…
I.Bivolarski
3 months ago