Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 17.06.2021

ARROW Trial : Пралсетиниб при напреднал RET -фузионен, положителен недребноклетъчен карцином на белия дроб

Статия в The Lancet Oncology съобщава, че междинния анализ на проучването ARROW (фаза I/II) е показал, че пероралният инхибитор на RET пралсетиниб води до висок процент на отговор при предварително лекувани и нелекувани пациенти с напреднал стадий RET-позитивен недребноклетъчен рак на белия дроб (NS…
I.Bivolarski
a year ago

Потенциален начин за предотвратяване на метастатичен рак

Метастатичният рак е най-смъртоносната разновидност на заболяването и може да възникне години след проведено лечение. Метастазирането като цяло се случва тогава, когато раковите клетки се отдалечават от първичното си място на възникване, през тялото, за да посеят рака някъде другаде из тялото. Тези …
I.Bivolarski
a year ago