Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 07.06.2021

OUTBACK Trial: Без полза за преживяемостта с адювантна химиотерапия за локално напреднал рак на маточната шийка след стандартно химио-лъчелечение

Ракът на маточната шийка е четвъртият най-често срещан рак при жените в световен мащаб и водещата причина за смъртни случаи, свързани с рак, сред жените в Източна, Западна, Средна и Южна Африка. В световен мащаб през 2018 г. приблизително 570 000 жени са били диагностицирани с рак на маточната шийка…
I.Bivolarski
3 months ago