Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 04.06.2021

KEYNOTE-057: Пембролизумаб при BCG-неотговарящ, високорисков немускулно- инвазивен рак на пикочния мехур

Статия в The Lancet Oncology съобщава, че проучването KEYNOTE-057 (фаза II) е показало, че пембролизумаб предизвиква трайни отговори при кохорта пациенти с високорисков немускулно- инвазивен рак на пикочния мехур, който не реагират на Calmette- Guérin (BCG), и които не е отговарят на условията за из…
I.Bivolarski
3 months ago