Онкология и Изкуствен интелект

Месец: юни 2021

Имунната защита на мозъка може да идва от неочакван източник- Черепът

Имунната и нервната система имат обвързващи отношения. От една страна, имунната защита е от решаващо значение за предпазване на мозъка и нервните тъкани от патогени и насърчаване на регенерацията. От друга страна обаче, свръхактивната имунна система е свързана с неконтролирано възпаление, създавайки…
I.Bivolarski
5 months ago

ARTDECO:Ефект на ескалацията на дозата при лъчетерапия при окончателно химио-лъчелечениe за локално напреднал рак на хранопровода

Статия от холандско проучване във фаза III (ARTDECO), публикувана в Journal of Clinical Oncology, установява, че увеличаването на дозата на лъчетерапията при окончателен режим на химио-лъчелечение не подобрява локалната свободната от прогресия преживяемост при пациенти с неоперабилен, локално напред…
I.Bivolarski
5 months ago

CheckMate 649: Добавяне на ниволумаб за първа линия към химиотерапията при напреднали гастроинтестинални карциноми

Статия в The Lancet съобщава, че проучването на CheckMate 649 (фаза III) е показало, че добавянето на ниволумаб при първа линия към химиотерапията води до подобряване на общата и свободната от прогресия преживяемост при пациенти с напреднал HER2-отрицателен рак на стомаха, гастроезофагеалната връзка…
I.Bivolarski
5 months ago

FDA предостави грант за лекарството сирак- Гунагратиниб за холангиокарцином

FDA е предоставила грант за лекарството сирак- гунагратиниб (ICP-192) за лечение на холангиокарцином, според съобщение за пресата на InnoCare. Гунагратиниб (Gunagratinib), представлява селективен инхибитор на пан-FGFR, и е насочен към множество солидни тумори с аберации на гена на FGFR. Това се пост…
I.Bivolarski
5 months ago

ARROW Trial : Пралсетиниб при напреднал RET -фузионен, положителен недребноклетъчен карцином на белия дроб

Статия в The Lancet Oncology съобщава, че междинния анализ на проучването ARROW (фаза I/II) е показал, че пероралният инхибитор на RET пралсетиниб води до висок процент на отговор при предварително лекувани и нелекувани пациенти с напреднал стадий RET-позитивен недребноклетъчен рак на белия дроб (NS…
I.Bivolarski
5 months ago

Потенциален начин за предотвратяване на метастатичен рак

Метастатичният рак е най-смъртоносната разновидност на заболяването и може да възникне години след проведено лечение. Метастазирането като цяло се случва тогава, когато раковите клетки се отдалечават от първичното си място на възникване, през тялото, за да посеят рака някъде другаде из тялото. Тези …
I.Bivolarski
5 months ago
Папиларна фиброеластома

Установиха връзка между диетата с високо съдържание на мазнини и колоректалния рак при мишки

Колоректалният рак (произхождащ от дебелото черво или ректума) е третият най-често срещащ се рак, диагностициран в Съединените щати. Множество проучвания са установили връзка между консумацията на високо съдържание на мазнини и повишения риск от възникването на рак на дебелото черво, но механизмът н…
I.Bivolarski
5 months ago

Помага ли нарът (Punica granatum) при рак?

Предлагаме Ви интересна статия относно свойствата на нара в борбата срещу рака. Наскоро са били, проведени изследвания за противораковите свойства на нара, и се счита, че са намерени достатъчно доказателства, които са подкрепят използването му за профилактика на някои видове рак. Разгледани са били,…
I.Bivolarski
5 months ago

Не! Содата за хляб не лекува рак

Публикуваме мнението на Сахил Бали за лечението със сода бикарбонат. Сахил Бали се потапя в опасния свят на медицината в YouTube и открива безброй канали, популяризиращи домашно приготвени лекарства като сода бикарбонат за лечение на рак (в случая с Индия). Ето защо никога не трябва да приемате тези…
I.Bivolarski
5 months ago

KEYNOTE-361: Първа линия на пембролизумаб със или без химиотерапия срещу химиотерапия самостоятелно при напреднал уротелиален карцином

Статия в The Lancet Oncology, съобщава че, проучването KEYNOTE-361 (фаза III) не е показало значително подобрение в свободната от прогресия или общата преживяемост на първа линия с пембролизумаб плюс химиотерапия на базата на платина спрямо химиотерапия само при пациенти с напреднал уротелиален карц…
I.Bivolarski
5 months ago