Онкология и Изкуствен интелект

Месец: май 2021

FDA даде ускорено одобрение за комбинация с пембролизумаб за HER2-позитивен рак на стомаха (KEYNOTE-811)

На 5 май 2021 г., Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) даде ускорено одобрение на пембролизумаб (Keytruda) в комбинация с трастузумаб плюс флуоропиримидин и съдържаща платина химиотерапия за Първа линия на лечение при пациенти с локално напреднал нерезектабилен или метастатичен…
I.Bivolarski
2 months ago

FDA предоставя приоритетен преглед на Ивосидениб при IDH1-мутантен холангиокарцином (ClarIDHy)

FDA прие допълнителна нова лекарствена заявка (sNDA) за таблетки ивосидениб и му предостави приоритетен преглед за лечение на пациенти с предварително лекуван IDH1-мутирал холангиокарцином, според съобщение за пресата от разработчика Servier Pharmaceuticals. Заявката е представена въз основа на конс…
I.Bivolarski
2 months ago

KEYNOTE-024: Резултати от петгодишната ефикасност с пембролизумаб срещу химиотерапия при метастатичен недребноклетъчен карцином на белия дроб

KEYNOTE-024: Резултати от петгодишната ефикасност с пембролизумаб срещу химиотерапия при метастатичен НДКБЛ с оценка на пропорцията на тумор на PD-L1 от най-малко 50% Съобщение в Journal of Clinical Oncology, описва 5-годишното проследяване на клиничното проучване KEYNOTE-024 (фаза III) което е пока…
I.Bivolarski
2 months ago

FDA и ODAC гласуваха в полза на запазването на ускорените одобрения при лечението на рака на пикочния мехур за атезолизумаб и пембролизумаб

От Roche обявиха (4/29/2021 2:21:00 PM), че Консултативният комитет по онкологичните лекарства на САЩ (ODAC) и Агенцията по храните и лекарствата (FDA) са гласували с 10 на 1 за поддържане на ускореното одобрение на атезолизумаб за лечение на възрастни пациенти с локално напреднал или метастатичен у…
I.Bivolarski
2 months ago

SOLO-1: Резултати, ориентирани към пациента в проучването SOLO-1 за поддържащ олапариб за напреднал рак на яйчниците

В анализ на резултатите свързани със здравето и качество на живот при пациентките, в проучването SOLO-1 (фаза III) описан в The Lancet Oncology не е била открила клинично значима разлика в качеството на живот, свързано със здравето и подобрено качество, коригирано спрямо преживяемостта без прогресия…
I.Bivolarski
2 months ago

Намалява ли чесънът риска от рак?

Смята се, че чесънът има свойства за предотвратяване на рака, което е свързано с неговите антибактериални и антиоксидантни ефекти в организма, a популационни проучвания показват, че тази теория може и да е вярна. Някои проучвания са показали ползи от чесъна по отношение на рака на стомаха, дебелото …
I.Bivolarski
2 months ago