Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 28.05.2021

ORIENT-12 study: Добавяне на синтилимаб към гемцитабин/платина при напреднал сквамозоклетъчен недребноклетъчен карцином на белия дроб

Добавянето на синтилимаб (sintilimab) към режим на гемцитабин и платинов препарат е показал клинична полза от самостоятелните гемцитабин и платина като терапия на Първа линия при пациенти с локално напреднал или метастатичен сквамозоклетъчен недребноклетъчен рак на белия дроб (НДКРБД). Тези резултат…
I.Bivolarski
6 months ago