Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 25.05.2021

GO2: Оксалиплатина / капецитабин с намалена интензивност при възрастни и немощни пациенти с напреднал гастроезофагеален рак

В проучването GO2 (фаза III), докладвано в JAMA Oncology, се установява, че схемата с оксалиплатина / капецитабин с намалена интензивност е била свързана с подобрен опит на пациентите, намалена токсичност и с не-по лоша преживяемостта без прогресия в сравнение с лечение с по-висока интензивност сред…
I.Bivolarski
a year ago